SBA är lätt som en plätt - Eldupphör
Kan du avvara en kvart varje månad?

Systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA, är enligt lag något som alla verksamheter måste arbeta med. Det handlar om att göra månadskontroller, utbilda personal och organisera brandskyddsarbetet. Verkar det krångligt? Inspireras av en verksamhet som vet hur systematiskt brandskyddsarbete görs så enkelt som möjligt.

Anna Johansson är biträdande förskolechef på Carl Gustafs förskola i Malmö och är en hejare på just systematiskt brandskyddsarbete. De har idag fem avdelningar uppdelade på två våningsplan. Uppskattningsvis tar det henne högst en kvart varje månad att göra den obligatoriska månadskontrollen. Som Anna själv uttrycker det – ”det finns andra saker som är mer tidskrävande än detta”. Vi håller med!

Carl Gustaf SBA EldWeb

Hon gör månadskontroller av brandskyddet utefter en anpassad checklista med alla föremål som ska kontrolleras i verksamheten, exempelvis brandsläckare och utrymningsskyltar. Månadskontrollen dokumenteras i deras digitala brandpärm där föremålen bockas av som godkända eller antecknade som upptäckta fel. Det kan vara allt ifrån att en sprinter på en brandsläckare saknas eller att en utrymningsväg blockerats. ”Ibland ställs det pallar eller paket framför utrymningsvägen i entrén”, säger Anna, “då gäller det att snabbt åtgärda blockeringen.” Svårare än såhär är det alltså inte, många fel kan oftast åtgärdas direkt på plats genom att lyfta blicken och agera direkt.

Utmaningar och tips

Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller vid brandskydd, det finns många regler och rekommendationer att hålla reda på. Anna tipsar om att alltid ställa frågor om något är oklart. Den årliga revisionen när verksamhetens checklistor, dokumentation och utbildningsplan gås igenom är ett ypperligt tillfälle att ställa frågor. Då blir det lättare att göra ett ännu bättre jobb i framtiden.

”Förebyggande brandskydd är livsviktigt och kan rädda liv”,

säger Anna och fortsätter, ”det är viktigt att veta att brandsläckarna fungerar som de ska och att inga utrymningsvägar är blockerade.” Anna brukar skriva in en påminnelse i kalendern när det är dags att göra månadskontrollen, då är det enklare att komma ihåg den. Annars är det lätt att skjuta den framför sig. Det gäller även att felanmäla direkt om något i brandskyddet inte ser ut att fungera.

Anna är förvånad över hur mycket beröm de fått för sin dokumentation efter den årliga kontrollen. Hon har svårt att se hur man inte kan lyckas med sitt brandskyddsarbete. ”Vad gör vi som andra inte gör?” frågar hon undrande. Självklart tar arbetet längre tid i början, som allt annat, men nyckeln är att skapa rutiner, menar hon. Vid sidan av månadskontrollerna och dokumentationen har Anna en bra dialog med pedagogerna som säger till om de ser något som inte står rätt till med brandskyddet.

Utbildning är även en viktig byggsten för att lyckas med sitt systematiska brandskyddsarbete. Anna dokumenterar kontinuerligt vilka i personalen som utbildats och ser till att nyanställda får utbildning snarast möjligt. På förskolan gör de utrymningsövning en gång i kvartalet.

Enkelt system underlättar

Om systemet för dokumentationen är krånglig är det svårare att dokumentera, eller hur? Anna använder vår digitala brandpärm EldWeb för sin dokumentation och tycker att systemet är enkelt att använda. Hon är nöjd med hur lätt det är att dokumentera fel och åtgärder. I den digitala brandpärmen är all dokumentation samlat på samma ställe, du slipper med andra ord att leta i fysiska pärmar efter intyg eller utbildningsplan.

Sammanfattningsvis – det är alltså inte så krångligt som det låter
  • Systematiskt brandskyddsarbete är lagstadgat och är något alla verksamheter ska arbeta med
  • Ställ alltid frågor om det är något du inte förstår
  • Lägg in månadskontrollen i kalendern
  • Ha en bra dialog med övrig personal om brandskyddet, det underlättar om alla förstår varför det är viktigt
  • Utbilda all personal i brandskydd och öva på utrymning, då vet alla vad som gäller om en brand skulle inträffa
  • Använd ett enkelt system, det underlättar månadskontrollerna
Användbara länkarFör frågor eller synpunkter

Maila [email protected]

«