Utbildning för brandskyddsansvarig / egenkontrollant

X

Har du frågor om systematiskt brandskyddsarbete?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om systematiskt brandskyddsarbete?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning, bland annat

 • Går de flesta av våra utbildningar att få på distans
 • Har vi satt riktlinjer för hur många deltagare det kan vara per utbildning på plats hos oss
 • Ska alla som besöker våra lokaler använda munskydd

Välkommen!

Bra att veta

 • Ingen förkunskap krävs
 • Priset är 3 900 kr exklusive moms per deltagare
 • Priset för avtalskunder är 2 900 kr exklusive moms per person. Med avtalskund innebär att din arbetsplats har ett avtal med oss gällande utbildning. Du som har en upphandling med oss betalar 3 900 kr exklusive moms per deltagare. Kontakta oss för mer information.
 • Tidsåtgång är ca 6 timmar inklusive lunch och pauser
 • I priset ingår intyg
 • Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn
 • Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningsstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Utbildningsinnehåll

 • Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och andra regelverk
 • Riskinventering
 • Brandskyddsdokumentation
 • Regler, riktlinjer och rutiner
 • Organisatoriskt brandskydd
 • Kontrollsystem, drift och underhåll

Har du frågor om Brandskyddsansvarig/Egenkontrollant?

Anita Pilman

[email protected]

0731 56 44 11

För dig som är ansvarig för brandskyddet

Få ordning på brandskyddet på arbetsplatsen

Vi hjälper dig att räta ut alla frågetecken inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som behöver en grundlig genomgång om vad förebyggande brandskydd innebär och hur det kan bli en naturlig del av rutinerna på arbetsplatsen.

Målet med utbildningen är att du ska få grepp om vad lagar och andra förordningar innebär för ditt förebyggande brandskyddsarbete i praktiken. Med utbildningen som grund blir arbetet med systematiskt brandskydd enklare att anpassa till din arbetsplats.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska ägare och nyttjanderättshavare av byggnader ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Utbildningen utgår ifrån denna lag och under utbildningen går vi igenom hur du aktivt ska tolka lagen och arbeta med systematiskt brandskydd i praktiken. Dessutom görs en rundvandring på din arbetsplats där du får möjlighet att upptäcka eventuella brister i brandskyddet. Våra utbildare är brandmän, brandskyddsledare eller brandingenjörer som har lång erfarenhet av brandskydd och utbildning.

Bra att veta om utbildningen

 • Priset är 3 900 kr exklusive moms per deltagare
 • Priset för avtalskunder är 2 900 kr exklusive moms per person. Med avtalskund innebär att din arbetsplats har ett avtal med oss gällande utbildning. Du som har en upphandling med oss betalar 3 900 kr exklusive moms per deltagare. Kontakta oss för mer information.
 • Max antal personer per utbildning är 20
 • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det kommer till tid och plats
 • Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildning. Vid av/ombokning senare debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn

Utbildningsinnehåll

 • Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och andra regelverk
 • Riskinventering
 • Brandskyddsdokumentation
 • Regler, riktlinjer och rutiner
 • Organisatoriskt brandskydd
 • Kontrollsystem, drift och underhåll

Intresserad av att veta mer? Kontakta

Anita Pilman

[email protected]

0731 56 44 11

Behöver du konsultation? Kontakta

Lenny Lundell

[email protected]

0728 58 75 81

Frågor och svar om systematiskt brandskyddsarbete

Vad betyder lagen om skydd mot olyckor (LSO)?

I lagboken står det bland annat följande när det gäller lagen om skydd mot olyckor: “Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Lagen om skydd mot olyckor innebär att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.Vad betyder systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att aktivt och organiserat arbeta brandförebyggande på arbetsplatsen.Vad betyder brandskyddsorganisation?

Brandskyddsorganisation innefattar de som med en tydlig rollfördelning aktivt arbetar med systematiskt brandskyddsarbete.Vem behöver utbildas?

De som främst ansvarar för brandskyddet i organisationen ska utbildas i systematiskt brandskyddsarbete i samband med uppstarten av det brandförebyggande arbetet. De ska få kunskap om bland annat aktuella lagar, vilken dokumentation som ska ingå i brandpärmen, tillsyn som görs av räddningstjänsten, kontrollmetoder samt felrapportering. Rekommendationen är att ha en utbildningsplan som tydligt förklarar vilka utbildningar som ska genomföras och vilka som har genomförts.Hur kan min arbetsplats jobba med systematiskt brandskyddsarbete?

SBA kan bedrivas genom att arbeta med nedan 9 steg.
Arbetssätt för systematiskt brandskyddsarbete


Den som är ansvarig över brandskyddet bör ta reda på hur SBA för aktuell verksamhet och i aktuella lokaler ska bedrivas då det kan skilja sig beroende på var din arbetsplats verkar.Vad gör en brandskyddsansvarig?

Brandskyddsansvarig gör regelbundet brandskyddsronder. Brandskyddsansvarig kontrollerar bland annat att:

 • Samtliga brandsläckare är synliga, plomberade, inte har några yttre skador samt att tryckmätaren står på rätt värde
 • Utrymningsvägar inte är blockerade eller låsta
 • Brandvarnare fungerar
 • Eventuella brandrisker elimineras

Använder din arbetsplats ett verktyg för SBA?

För att underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete har vi skapat EldWeb. Det är ett digitalt verktyg med allt som berör SBA samlat på ett ställe. Vi hjälper dig under uppstarten och bygger upp en unik plattform samtidigt som vi går igenom era rutiner så att ni kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete anpassat till din verksamhet. EldWeb är enkel att använda och passar både stora och små verksamheter.

Mer information om EldWeb hittar du här

 

Vill du veta mer om systematiskt brandskyddsarbete?

Välkommen att kontakta oss!