Utbildning för Brandskydddansvarig / Egenkontrollant | Eldupphör

Utbildning för brandskyddsansvarig / egenkontrollant

X

Har du frågor om Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen i Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant

Utbildningen Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant är för dig som ansvarar för brandskyddet på arbetsplatsen och riktar sig till alla verksamheter som behöver en grundlig genomgång om vad förebyggande brandskydd innebär.

Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans. Ingen förkunskap krävs.

Välkommen!

Bokningsinformation Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant

 • Priset är 3 900 kr exklusive moms per deltagare
 • I priset ingår intyg
 • För dig som är ansvarig över brandskyddet på arbetsplatsen
 • Ingen förkunskap krävs
 • Utbildningen utgår från Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och andra regelverk
 • Tidsåtgång är ca 4 h inklusive pauser
 • Utbildningen Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans

Utbildningsinnehåll

 • Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och andra regelverk
 • Riskinventering
 • Brandskyddsdokumentation
 • Regler, riktlinjer och rutiner
 • Organisatoriskt brandskydd
 • Kontrollsystem, drift och underhåll

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av kursavgiften fram till två veckor före start.

Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

Har du frågor om Brandskyddsansvarig/Egenkontrollant?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
010-173 50 37

För dig som ansvarar över brandskyddet

Få ordning på arbetsplatsens brandskydd

Vi hjälper dig att räta ut alla frågetecken inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som behöver en grundlig genomgång om vad förebyggande brandskydd innebär och hur det kan bli en naturlig del av rutinerna på arbetsplatsen.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska få grepp om vad lagar och andra förordningar innebär för ditt förebyggande brandskyddsarbete i praktiken. Med utbildningen som grund blir arbetet med systematiskt brandskydd enklare att anpassa till din arbetsplats.

Intresserad av att veta mer om Brandskydd? Kontakta

 

FÖRSÄLJNING & RÅDGIVNING – UTBILDNING

[email protected]
010-1735037

Behöver du konsultation? Kontakta

LENNY LUNDELL

[email protected]
072-858 75 81

Frågor och svar om systematiskt brandskyddsarbete

Vad betyder systematiskt brandskyddsarbete?

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska ägare och nyttjanderättshavare av byggnader ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Utbildningen utgår från denna lag och under utbildningen går vi igenom hur du aktivt ska tolka lagen och arbeta med systematiskt brandskydd i praktiken.

Vad innebär Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)?

I lagboken står det bland annat följande när det gäller lagen om skydd mot olyckor:

“Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Vem behöver utbildas i Brandskyddsansvar?

De som främst ansvarar för brandskyddet i organisationen bör utbildas i Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant i samband med uppstarten av det brandförebyggande arbetet. De ska få kunskap om bland annat aktuella lagar, vilken dokumentation som ska ingå i brandpärmen, tillsyn som görs av räddningstjänsten, kontrollmetoder samt felrapportering.

Rekommendationen är att ha en utbildningsplan som tydligt förklarar vilka utbildningar som ska genomföras och vilka som har genomförts.

Vad gör en brandskyddsansvarig?

Brandskyddsansvarig ansvarar för att:

 • Riktlinjer och policy efterlevs
 • Genomföra årlig revision av det systematiska brandskyddsarbetet
 • Utse en egenkontrollant
 • Besluta och följa upp åtgärder för brister och förbättringar av brandskyddet
 • Avtal med leverantör för besiktning, service och revision av brandtekniska installationer finns och utförs enligt gällande regelverk
 • Samverka med räddningstjänst och andra myndigheter och är närvarande vid de tillfällen som räddningstjänsten utför tillsyn
 • Hantera tillbudsrapportering vid tillbud av brand
 • Leda och följa upp egenkontrollantens arbete
 • Dokumentationen i det systematiska brandskyddsarbetet uppdateras vid förändringar

Vad gör en egenkontrollant?

Egenkontrollanten ansvarar för att:

 • Egenkontroller utförs och dokumenteras enligt gällande direktiv
 • Riktlinjer och policy efterlevs i det dagliga arbetet
 • Rättelser och åtgärder genomförs
 • Rapportera status för det systematiska brandskyddsarbetet och efterlevnad av riktlinjer och policy till brandskyddsansvarig

Hur kan min arbetsplats jobba med systematiskt brandskyddsarbete?

SBA kan bedrivas genom att arbeta med nedan 9 steg.
Arbetssätt för systematiskt brandskyddsarbete

 

Läs mer här om hur vi jobbar med SBA

 

Vill du veta mer om Systematiskt Brandskyddsarbete?

Välkommen att kontakta oss!