Utrymning är viktigt att öva på alla arbetsplatser | Eldupphör

Utrymning

X

Har du frågor om utrymning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om utrymning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Utrymning är viktigt för alla arbetsplatser

Utrymning spelar roll

I princip all verksamhet som har personal behöver öva utrymning. Hur ofta kan variera beroende på vad det är för typ av verksamhet och vilka risker som finns på arbetsplatsen. Ett bra riktvärde är att öva utrymning en gång om året.

Varför öva utrymning?

Att öva på utrymning är viktigt för att träna på att arbetsplatsen kan utrymma alla personer vid en skarp händelse, exempelvis en brand. Genom att öva på utrymning blir det lättare att se vilka rutiner som fungerar och vad som behöver förbättras. Vanliga förbättringsåtgärder är att ansvarsfördelningen behöver bli tydligare och att rutinerna behöver dokumenteras bättre internt.

Förberedelse innan

Något som är viktigt att tänka på är att om brandlarmet är kopplat direkt till räddningstjänsten behövs kopplingen tillfälligt bortkopplas av en brandlarmstekniker, annars finns det risk att brandkåren rycker ut under övningen. Ett så kallat falsklarm kostar upp till tiotusentals kronor och tar upp viktiga resurser från räddningspersonal.

Hur en utrymningsövning går till

En utrymningsövning kan gå till på flera olika sätt och anpassas utefter vilken verksamhet det gäller. Det går exempelvis att ha olika scenarion som är baserade på arbetsplatsens risker, till exempel en rökfylld utrymningsväg eller en personskada. Det går även att bestämma i förväg vilka medarbetare som ska få kännedom om att övningen ska genomföras.

Någon eller några behöver arrangera och observera utrymningsövningen, gärna en sakkunnig med erfarenhet. Observatören ställer även frågor i slutskedet av övningen som liknar frågor som en räddningsledare från räddningstjänsten kan ställa, exempelvis om alla anställda och/eller besökare är ute och inräknade.

Öva utrymning | Eldupphör

Efteråt

Efter en utrymningsövning så har den som observerar en genomgång på plats över vad som gick bra och vad som behöver förbättras. Här finns även tillfälle att ställa frågor och själv reflektera över hur det gick. Därefter sammanställs ett dokument av observatören som innehåller hur utrymningsövningen gick och eventuella förbättringar.

Rutiner vid nyanställning

Det bör finnas rutiner vid nyanställning, även när det gäller vikarier och timanställda, för att gå igenom de utrymningsrutiner som finns på arbetsplatsen. För dig som är ny på en arbetsplats är det en god idé att slänga ett öga på närmaste utrymningsplan, där får du information om till exempel utrymningsvägar och vart brandsläckare finns utplacerade.

Håll koll på utrymningsvägarna

En grundprincip är att en byggnad bör ha minst två oberoende utvägar, då kan personer ta sig ut även om en brand eller annat blockerar en utväg. Utrymningsvägar och återsamlingsplats ska vara tydligt markerade på en utrymningsplan som ska vara placerade på varje våningsplan. Utrymningsplanen ska även visa var du befinner dig, åtgärder vid brand och utrymning, var brandredskap finns utplacerade samt larmning. Utrymning kan ske ut i det fria eller till exempelvis trapphus.

5 snabba om utrymningsvägar

  • Minst två stycken
  • Fria från material
  • Tydligt upplysta med utrymningsskyltar
  • Olåsta under verksamhetens öppettider
  • Öppningsbara med enhandsgrepp