X

Har du frågor om Grundläggande brandskyddsutbildning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Grundläggande brandskyddsutbildning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Brandskyddsutbildning på plats eller via distans

Säker och distansäkrad brandutbildning

För att undvika smittspridning följer vi riktlinjer från Folkhälsomyndigheten när vi utbildar ute på arbetsplatser. När det gäller våra brandskyddsutbildningar så undviker vi onödig kontakt under samtliga och exkluderar moment med nära kontakt. Alcogel erbjuds även till samtliga deltagare efter användande av all utrustning vid våra utbildningar.

Utöver detta erbjuder vi vår brandskyddsutbildning som webbutbildning via Zoom och som e-learning för arbetsplatser som inte kan samlas. Kvalitén är densamma som en utbildning på plats och när det gäller de praktiska momenten visas filmer för att ge deltagaren förståelse för hur en brand släcks på bästa sätt med brandsläckare och brandfilt. Vi åker gärna ut till din arbetsplats och övar praktiskt med brandsläckare och brandfilt när ni har möjlighet att samlas på arbetsplatsen igen.

Bra investering för säkerheten

I Sverige är den årliga kostnaden för brandolyckor ungefär 5,7 miljarder kronor och majoriteten av kostnaden drabbar näringslivet. Håller du med om att pengarna kan spenderas på ett bättre sätt? Att som företag investera i att personalen regelbundet går brandutbildning är ett bra första steg mot en mer brandsäker arbetsplats.

Flexibel utbildning för din arbetsplats

Oavsett bransch är din verksamhet välkommen att utbildas i vår grundläggande brandskyddsutbildning. Ingen förkunskap krävs och det ges självklart utrymme för önskemål. Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne på vardagar men är alltid flexibla när det kommer till tid och plats. Våra instruktörer är brandmän eller brandskyddsledare som gärna delar med sig av sina erfarenheter under utbildningen.

Under vår brandskyddsutbildning ingår praktik med brandsläckare och brandfilt för att alla på arbetsplatsen ska känna sig trygga med att hantera brandredskap när brandolyckan är framme. Under vår webbutbildning och e-learning visas filmer över hur brandsläckare och brandfilt används vid brand. När alla deltagare genomfört utbildningen ges intyg som bekräftar kunskaper i grundläggande brandskydd.

Utbildningsmål

Målet med brandutbildningen är att du ska bli medveten om brandrisker på din arbetsplats och hur du kan förebygga dem. Vid avslutad utbildning ska även du bära med dig kunskap om hur du på bästa sätt agerar när brand uppstår. Till sist ska du ha en övergripande förståelse över vad Lagen om skydd mot olyckor (LSO) innebär och hur den tolkas i praktiken.

Brandutbildningen innehåller

 • Hur bränder uppstår och kan förebyggas
 • Brandförlopp
 • Färsk statistik över brandorsaker
 • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • Introduktion till systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Utrymningsrutiner
 • Mänskligt beteende vid nödsituation
 • Olika typer av brandsläckare och dess ändamål
 • Praktik med brandsläckare och brandfilt
 • Era eventuella önskemål

Bra att veta

 • Ingen förkunskap krävs
 • Priset är 7 500 kr exklusive moms per brandskyddsutbildning
 • Tidsåtgång är ca 2,5 – 3 timmar
 • Max antal personer per utbildning är 20
 • Tid och plats bestämmer ni! Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne på vardagar men är alltid flexibla när det kommer till tid och plats
 • Efter utbildningen fås intyg
 • Vi rekommenderar utbildning i grundläggande brandskydd vart fjärde år
 • Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningsstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.
Christopher Thornberg

[email protected]

0709 599 299

Vässa dina brandkunskaper med brandutbildning

Majoriteten av alla brandolyckor beror på den mänskliga faktorn, det finns med andra ord mycket kvar att jobba på när det handlar om brandkunskap. Framför allt måste de förebyggande åtgärderna bli bättre på arbetsplatser.

Under vår grundläggande brandutbildning får du ta del av färsk statistik över brandorsaker och hur du på bästa sätt kan arbeta förebyggande på din arbetsplats. Utbildningen tar avstamp i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Vi går även igenom utrymning av arbetsplats vid nödsituation och vad man bör tänka på när det gäller utrymningsvägar. Brandutbildningen avslutas med praktik där du får pröva dina nyvunna kunskaper genom att öva med brandsläckare och brandfilt.

Målet med brandskyddsutbildningen är att du ska bli medveten om vilka brandrisker som finns på din arbetsplats och hur du på bästa sätt kan förebygga dem. Vanliga brandorsaker på arbetsplatsen som vi ofta pratar om under vår brandutbildning är laddare som ständigt är anslutna till vägguttag och materialuppställning för nära fasaden. Vidare ska du vid avslutad utbildning även du bära med dig kunskap om hur du på bästa sätt agerar när brand uppstår. Till sist ska du ha en övergripande förståelse över vad Lagen om skydd mot olyckor (LSO) innebär och hur den tolkas i praktiken. I vår brandutbildning ingår en introduktion till systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som handlar om förebyggande brandskyddsåtgärder på arbetsplatsen.

Utskriftsvänlig brandaffisch för dig som vill ha koll

För dig som vill veta hur du släcker en brand med brandfilt och brandsläckare finns affischen nedan till din hjälp. Den är självklart kostnadsfri och gör sig bäst som utskrift i A4 eller A3. Varför inte passa på hänga upp några exemplar på arbetsplatsen, på gymmet eller sätta upp på kylen därhemma? Möjligheterna är oändliga och valet är ditt!

 

Här laddar du ner brandaffisch!

 

Om brand utbryter | Eldupphör

Önskar du ett prisförslag?

Fyll i formuläret nedan

Du glömmer väl inte bort utbildning i HLR?

Att ha kunskap om brandskydd är otroligt viktigt. Något som är minst lika viktigt är att veta hur du på bästa sätt hjälper någon som drabbats av luftvägsstopp, hjärtstopp eller medvetslöshet. Läs gärna mer om vår utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.