Integritetspolicy | Behandling av personuppgifter | Eldupphör
X

Har du frågor om Integritetspolicy?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Integritetspolicy?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Senast uppdaterad 2021-06-10Behandling av personuppgifter

I denna policy förklarar vi definitionen av personuppgifter, definition av behandling av personuppgifter, vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in personuppgifter, delande av personuppgifter med andra aktörer, sparande av personuppgifter samt dina rättigheter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Definition av personuppgifter

Alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen definieras som personuppgifter. Det är exempelvis namn, personnummer, mailadresser och bilder.

Definition av behandling av personuppgifter

Allt som sker med personuppgifter i IT-system, som mobila enheter eller datorer, är behandling av personuppgifter. Det är exempelvis registrering, lagring och bearbetning.

Vilka personuppgifter vi samlar in

När du tar del av våra tjänster samlar vi in följande uppgifter

  • Organisationsnummer och företagsnamn
  • Faktureringsuppgifter som exempelvis faktureringsadress, referenser och märkning av fakturor
  • Namn, mailadress och telefonnummer till beställare
  • Namn på kursdeltagare
  • I vissa fall besöksadress
  • I vissa fall mailadresser till kursdeltagare
  • I vissa fall personnummer till kursdeltagare
  • I vissa fall telefonnummer till kursdeltagare
  • I vissa fall fotografier eller filmer när vi tillhandahåller våra tjänster

Personuppgifterna som samlas in via våra kontaktformulär eller skickas via mail lagras internt hos oss och delas inte med andra parter om inte lagen kräver det.

Varför vi samlar in personuppgifter

För att kunna fullfölja vårt åtagande som leverantör behöver vi samla in personuppgifter. Detta gäller exempelvis när vi fakturerar för våra tjänster eller certifierar en kompetens som säkerställer att en person uppfyller kraven som finns på utbildning.

Andra aktörer

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta gäller exempelvis vid certifiering i Brandfarliga arbeten eller Heta arbeten samt registrering i ID06.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur länge personuppgifterna sparas beror på vilken tjänst som vi har tillhandahållit för dig.

På grund av lagstiftning behöver vissa uppgifter i bokföringen sparas i minst sju (7) år.

Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du kan när som helst be om att få ta del av de personuppgifterna som vi registrerat om dig och du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Ändringar av integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy efter behov. Den senaste versionen hittar du alltid här på vår hemsida.

Har du frågor?

Lenny Lundell | Eldupphör

Lenny Lundell

[email protected]
010-173 50 34