Härdplast | Kunskapsbank | Eldupphör
X

Har du frågor om Härdplast?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Härdplast?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Härdplast, användningsområden och risker

Vad är härdplast?

Härdplast är ett förtätat material vars molekylkedjor är så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom uppvärmning. Härdplast går alltså inte att smältas eller omformas genom uppvärmning. Det kan dock användas som utfyllnads- eller förstärkningsmaterial genom att malas ner till flis eller pulver. Härdplast förekommer både i fast och flytande form, flera av härdplaster är sköra och används ofta som bindemedel med någon fiber, till exempel glasfiber.

Olika typer av Härdplast och vad de kan används till

Epoxsitplast

Även kallad epoxiharts är en transparent plast som förekommer i många varianter. Den skapades 1939 avsett för limning av metaller. Men har med tiden utvecklats och är nu väldigt mångsidig. Epoxiharts delas upp i högmolekylära och lågmolekylära där de över 700 räknas till de högmolekylära.

Epoxiharts med en medelmolekylvikt på 380 är flytande i rumstemperatur och används till exempel till gjutningar, tjocka beläggningar och lim. De med högre medelmolekylvikt måste i regel lösas i organiska lösningsmedel för att hanteras vilket ger dem en begränsad användning för färg och lack. Epoxiplast används också i tillverkningen av kompositer med olika fiber, till exempel glas- och kolfiber.

Polyuretan

Detta är en månfacterad polymer som har mycket god slitstyrka och elektrisk isolationsförmåga. Den används i bland annat lack, lim och fogskum. Den återfinns även i textilen elastan.

Polymer innehåller Iscocyanater som kan ge allvarliga skador, både i ögon, på huden och i luftvägar. En del isocyanater är även cancerframkallande. Därför är det viktigt att arbete med Polyuretan alltid sker med korrekt skyddsutrustning.

Akrylatplast

Akrylatplast har ett stort användningsområde och är en Härdplast som många kommer i kontakt med. Bland annat kan man hitta Akrylatplast i dentalmaterial hos tandläkaren och i lack och ögonfranslim på skönhetssalongen. Det förekommer även i UV-härdade lacker, spackel och tryckfärger, samt Snabblim och låsvätskor.

Amino- och Fenoplast

Dessa plaster ger hårda material med bra mekaniska egenskaper, vilket gör att de har flera användningsområden. Aminoplaster används som bindemedel i trä och andra cellulosabaserade produkter som till exempel spånskivor. Det används också i färg och lack som är syrahärdande eller ugnstorkande. Samt för impregnering av papper och textil. Fenoplaster används i högtryckslaminat.

Esterplast

Dessa plaster framställs genom förtätning av en polyester med styren och har en rad olika användningsområden. Bland annat hittar du Esterplast i kompositplast, båtplast och badrumsinredning. Men även i sportartiklar så som skidor och fiskespön.

Esterplast finns både som härdplast och termoplast, Termoplasten är mättad polyester medan härdplasten är omättad.

Den omättade Polyestern är inte allergiframkallande utan hälsoriskerna som finns är explosionsrisk samt ångor från lösningsmedlet styren och vissa peroxider. Armeringsfibrer kan också utgöra hälsorisker.

Andra områden

Härdplast kan även finnas i bland annat lösningsmedel, flamskyddsmedel och olika mjukgörare.
Det är som sagt många olika användningsområden och därför många olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med härdplaster. Dessa behöver därför en utbildning i hur man säkert hanterar dessa.

Risker

Om du arbetar med härdplaster är det viktigt att veta om hälsoriskerna och hur din kropp kan påverkas av härdplast. Härdplaster kan både komma in i kroppen genom inandning och genom hudkontakt. Detta kan leda till bland annat astma, allergi, eksem, nässelutslag, allvarliga ögon – och nervskador. En del härdplaster är även cancerframkallande. Men genom att veta hur du skyddar dig på rätt sätt så minskar riskerna för skador.

Krav på utbildning

Härdplast förekommer alltså i många olika produkter och används därför av flera olika yrkesgrupper. Bland annat kommer byggnadsarbetare, svetsare, mekaniker, fransförlängare och nagelbyggare i kontakt med dessa ämnen.

Om man inom sitt yrke arbetar med härdplast är det krav på att man är utbildad för säker hantering av dessa. Har man inte detta kan man få böter samtidigt som man utsätter både sig själv och andra för hälsorisker.

Hos oss på Eldupphör erbjuder vi en utbildning inom härdplast som vid slutföring ger deltagaren ett certifikat som gäller i fem år.

Mer information om utbildningen hittar du här: Härdplastutbildning