Stolta utbildare och konsulter inom säkerhet sedan 2010 | Eldupphör
X

Har du frågor om oss?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vilka är vi på Eldupphör?

Stolta utbildare och konsulter sedan 2010

Med gemensamma kunskaper och erfarenheter grundades Eldupphör av brandmännen Andreas och Christopher. Sedan 2010 har det hänt en hel del, personalstyrkan har mer än fördubblats och numera finns ett större utbud av utbildningar och tjänster. Mellan 2018 och 2020 drev Christopher företaget själv då Andreas valde att utvecklas vidare genom studier. Under 2020 kom Lenny in i bilden som VD och affärsområdeschef där hans kompetens inom försäljning och marknad fungerar som en viktig byggsten för att kunna utveckla företaget vidare mot en fortsatt ljus framtid. Lenny själv beskriver sin roll på Eldupphör som “att vara en vägvisare mot vår vision och våra mål”.

Alla utbildare och konsulter har gedigen kompetens inom säkerhet med lång erfarenhet av att stå framför publik. Vår kunniga personal arbetar främst med att sprida kunskap om grundläggande brandskydd, hjärt-lungräddning, första hjälpen, arbetsmiljö, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), utrymningssäkerhet och brandfarliga arbeten. Vi erbjuder även tjänster för Systematiskt Brandskyddsarbete, hjärtstartare, utrymningsplaner och service av brandskydd.

Under åren som gått har vi fått möjlighet att utbilda och konsultera personal och ledning inom en rad olika branscher, allt från byggindustrier till förskolor. Alla erfarenheter bär vi med oss och det innebär att vi vet hur de flesta verksamheter fungerar. När du kontaktar oss för utbildning och konsultation är vi flexibla med tid, plats och fördjupande innehåll. Vi utbildar och konsulterar verksamheter i hela Sverige på distans och håller även utbildningar på plats i Skåne och angränsande län.

Affärsidé och vision

Eldupphör är ett tjänstebolag med affärsidén att leverera effektiva säkerhetslösningar med vår höga kompetens till företag och andra verksamheter. Vår vision är att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla.

I praktiken innebär vår affärsidé och vision att exempelvis att stötta och utveckla organisationers systematiska brandskyddsarbete genom upprättande av brandpärm med tydliga riktlinjer för egenkontroller och rutiner. Det handlar även om att utbilda personal för att se till så att kunskapen om bland annat hjärt-lungräddning och brandskydd är levande på arbetsplatser, så att alla kan hjälpa till utefter sin förmåga när olyckor sker.

Eldupphör består av två affärsområden, där det ena är brand och risk och det andra är säkra utbildningar. När det gäller affärsområdet säkra utbildningar ligger fokus på utbildning inom bland annat brandfarliga arbeten, lift, fallskydd, säkra lyft och truck. Säkra Utbildningar grundades under 2017 och är en förlängd arm av Eldupphör med tydligare inriktning på industri- och byggbranschen där Christopher främst är verksam som affärsområdesansvarig. Säkra Utbildningar har en egen hemsida som du hittar här.

Lenny roddar sedan 2020 över affärsområdet brand och risk. Utbildningar som ingår i detta affärsområde är Brandskyddsansvarig / Egenkontrollant, grundläggande brandskydd, HLR, anläggningsskötare brandlarm, föreståndare brandfarlig vara och utrymningsövning. De områden som vi konsulterar inom är brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsdokumentation, systematiskt brandskyddsarbete, riskinventering och brandfarlig vara. Till sist ingår service och produkt i detta affärsområde vilket innefattar service av brandsläckare, hjärtstartare, brandposter, hänvisningsarmaturer, brandlarm, släcksystem för kök, brandgasventilation och brandtätning av brandceller.

Vårt kvalitétsarbete i ord och handling

Säkerhet och trygghet

Vi antar ett långsiktigt tänkande och strävar alltid efter att uppnå högre kvalité på våra utbildningar och tjänster. Målet med vårt arbete är att våra kunder ska känna sig trygga och säkra om en olycka inträffar. Nedan följer hur vi säkerställer att vi ständigt förbättrar verksamheten, inifrån och ut.

Anställningskrav

För att få jobba som instruktör hos oss har vi ett anställningskrav som innebär att utbildare ska vara brandmän eller ha motsvarande erfarenhet inom brandskydd och första hjälpen. Genom detta krav säkerställer vi att våra instruktörer har det engagemang som krävs för att förmedla kunskapen om brandskydd, hjärt-lungräddning, första hjälpen och systematiskt brandskyddsarbete på bästa sätt.

Utbildningsmaterial

Vårt utbildningsmaterial uppdateras årligen för att vara aktuellt och bibehålla hög standard. Våra instruktörer gör en grundlig genomgång av samtliga utbildningar och ser till att all statistik och riktlinjer är korrekta. Vi uppdaterar även bilder och illustrationer för att utbildningsmaterialet ska vara så pedagogiskt som möjligt.

Personlig utvärdering

Årligen får våra instruktörer en extra gäst i publiken under sina utbildningar – nämligen en kollega. Instruktörerna blir filmade och efteråt ges feedback där målet alltid är att förbättras ytterligare i sin roll som instruktör. Utvärderingen blir en möjlighet för våra instruktörer att se sig själva utifrån publikens perspektiv och samtidigt reflektera över vilka styrkor och svagheter de har. Vår erfarenhet är att den personliga utvärderingen bidrar till att våra instruktörer blir ännu mer pedagogiska och snäppet tryggare framför publik.