Utbildningar inom Arbetsmiljö | Eldupphör

Arbetsmiljöutbildningar

21 September – 2020

Eldupphör växer lite till

Sedan Ulf Adelvarg blev en del av vårt team under hösten har ett sprillans nytt affärsområde vuxit fram, nämligen Arbetsmiljö. Nu när Ulf blivit varm i kläderna har han börjat konsultera och regelbundet utbilda i BAS P/U, Bättre Arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Det finns öppna utbildningstillfällen och möjlighet att boka företagsanpassade utbildningar.

Alla utbildningar inom arbetsmiljö är distanssäkrade, både när det gäller öppna utbildningstillfällen och företagsanpassade utbildningar, och genomförs via Zoom. För dig som inte har tillåtelse att använda Zoom hittar Ulf en lösning som passar alla parter.

BAS P/U för dig som är byggarbetsmiljösamordnare

Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS P, och för utförande, BAS U. Detta är obligatoriskt vid varje bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek, där det även ställs krav på att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens och erfarenhet som krävs för arbetet.

Syftet med utbildningen i BAS P/U är att ge kunskap hur lagar och riktlinjer tillämpas i praktiken genom att bland annat gå igenom olika enheters ansvarsfördelning, innebörden av arbetsmiljöansvar, riskanalyser samt hur en Arbetsmiljöplan (AMP) upprättas och underhålls.

Bättre arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud

Utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM) riktar sig till dig som är ny chef eller skyddsombud och är även aktuell för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper. Tidsåtgång är ca 3 heldagar och hålls där det passar dig bäst, antingen hos oss i Malmö eller via datorn.

Efter avslutad utbildning ska du kunna samverka i arbetsmiljöfrågor och undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö. Du ska även få en god förståelse över hur en bra arbetsmiljö bidrar tillverksamheten samt veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer/arbetsledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas SAM och är något som är unikt för varje arbetsplats och handlar om att förebygga skador och/eller sjukdomar. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljön leder till att det blir enklare att uppmärksamma risker och ingripa i god tid. Dessutom ökar både trivsel och engagemang på arbetsplatsen.

Under utbildningen i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) får du en genomgång av tolkning av kraven från Arbetsmiljöverket, samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning, undersökning och utredning, riskbedömning, åtgärder och kontroll samt årlig uppföljning.

Du som går utbildningen ska få kunskap och verktyg i hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras på arbetsplatsen. Du ska även få insikt i hur arbetsgivare och skyddsombud samverkar tillsammans med övriga medarbetare. Till sist ska du kunna upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

Har du frågor om arbetsmiljö?

Ulf Adelvarg

[email protected]
0733-29 98 21

«