BAS P/U | Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare | Eldupphör
X

Har du frågor om BAS P/U?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om BAS P/U?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare

Utbildning BAS P/U = Planering, projektering och utförande

Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS P, och för utförande, BAS U. Detta är obligatoriskt vid varje bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek, där det även ställs krav på att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens och erfarenhet som krävs för arbetet.

Öppna utbildningstillfällen i BAS P/U

Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans.

BAS P/U utbildning med det nya regelverket

Nu har vi uppdaterat vår BAS P/U utbildning med det nya regelverket som börjar gälla från och med Januari 2025. Arbetsmiljöverket har infört en ny regelstruktur som innebär bland annat att 67 föreskrifter blir 15, där målet är att det ska bli lättare att hitta och förstå reglerna. Vi har uppdaterat vår BAS P/U utbildning med de nya förändringarna så att du redan nu får med den nya kunskapen in i 2025. Välkommen att boka!

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss på [email protected] eller 010-173 50 37

Utbildningsinformation

Bokningsinformation BAS P/U

 • Pris för öppen utbildning är 3 490 kr exklusive moms per person
 • I priset ingår intyg och digitalt kursmaterial
 • För dig som är byggarbetsmiljösamordnare
 • Ingen förkunskap krävs
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans

Utbildningsinnehåll

 • Byggjuridik
 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Föreskrifter Arbetsmiljöverket
 • Det nya regelverket 2025
 • Ansvarsfördelning inom ett byggprojekt
 • Rollen som BAS P/U
 • Upprätta arbetsmiljöplan (AMP)
 • Riskanalyser och bedömningar

Utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att ge kunskap hur lagar och riktlinjer tillämpas i praktiken genom att bland annat gå igenom olika enheters ansvarsfördelning, innebörden av arbetsmiljöansvar, riskanalyser samt hur en arbetsmiljöplan upprättas och underhålls.

Utbildningskrav Arbetsmiljöverket

Utbildningskravet för byggarbetsmiljösamordnare enligt AFS 1999:3 §6 är att den utsedde juridiska eller fysiska personen ska ha rätt utbildning, kompetens och utbildning för att kunna utföra sitt arbete som BAS P eller BAS U.

Arbetsmiljöverket har skapat förslag på vad en utbildning för BAS P och BAS U kan innehålla. Läs mer här.

I förslaget uppskattar de en utbildningstid som motsvarar 48h. En BAS P/U utbildning varierar vanligtvis mellan 4-8h vilket innebär att man behöver utföra självstudier i att läsa igenom föreskrifter och lagar för byggarbetsmiljösamordnare.

Under E-learningutbildningen får du bland annat kunskap om grundläggande arbetsmiljö, hur lagar och riktlinjer tillämpas i praktiken där knyter an till enheters ansvarsfördelning, innebörden av arbetsmiljöansvar, riskanalyser kopplat till föreskrifterna samt hur en arbetsmiljöplan upprättas och underhålls.

Utbildningen rekommenderas att repeteras vart 5:e år.

Har du frågor om BAS P/U? Vi hjälper dig!


Vill ni ha en kundspecifik BAS P/U utbildning?

Vi på Eldupphör är alltid flexibla för att få fram den bästa möjliga lösningen för våra kunder. Tack vare att vi har egna instruktörer kan vi tillsammans med kund skapa kundspecifika utbildningar.

Vi är kopplade till ID06
Ackrediterad kompetensregistrator ID06 2020 | Eldupphör

Offert utbildning | Eldupphör

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av kursavgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

Relaterade tjänster

BAS P/U Samordning

För dig som behöver hjälp med samordning i byggprojekt tar vi på oss rollen som BAS P/U. När vi jobbar med BAS P/U Samordning blir vi din förlängda arm på arbetsplatsen.

Arbetsmiljörådgivning

När din arbetsplats behöver stöd och konsultation i Arbetsmiljöfrågor är vi en långsiktig partner, bollplank vid behov och extern expert. Vi hjälper din arbetsplats oavsett verksamhet och geografisk plats.