Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

X

Har du frågor om systematiskt arbetemiljöarbete?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om systematiskt arbetemiljöarbete?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Arbetsmiljöutbildning för chefer / arbetsledare

För en bra arbetssmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas SAM och är något som är unikt för varje arbetsplats och handlar om att förebygga skador och/eller sjukdomar. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljön leder till att det blir enklare att uppmärksamma risker och ingripa i god tid. Dessutom ökar både trivsel och engagemang på arbetsplatsen.

En god arbetsmiljö gynnar alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är den som ansvarar över arbetsmiljön och att göra arbetsmiljöarbetet till en daglig aktivitet på arbetsplatsen. Systematisk arbetsmiljö i praktiken handlar om allt från att granska arbetsförhållanden till att bedöma risker.

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen går vi igenom tolkning av kraven från Arbetsmiljöverket, samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning, undersökning och utredning, riskbedömning, åtgärder och kontroll samt årlig uppföljning.

Utbildningsmål

Du som går utbildningen ska få kunskap och verktyg i hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras på arbetsplatsen. Du ska även få insikt i hur arbetsgivare och skyddsombud samverkar tillsammans med övriga medarbetare. Till sist ska du kunna upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats enligt kraven från Arbetsmiljöverket.
Fråga Ulf om systematiskt
arbetsmiljöarbete

Ulf Adelvarg

[email protected]

073-329 98 21

Öppna utbildningstillfällen i Systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen på något av våra öppna utbildningstillfällen i Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Bra att veta

Ingen förkunskap krävs
Priset är 3 000 kr exklusive moms per person
Tidsåtgång är ca 8 timmar inklusive lunch och pauser
I priset ingår intyg
Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn

Har du frågor?

Ulf Adelvarg

[email protected]

073-329 98 21