Hur HLR-utbildning på distans går till | Eldupphör

HLR-utbildning på distans

6 October – 2020

Hur HLR-utbildning på distans går till

I det här blogginlägget rätar vi ut frågetecken om vad HLR innebär, hur utbildningen går till på distans, fördelarna med distansutbildning och vad utbildningen innehåller.

Vad HLR betyder

Det viktigaste tar vi först! Vad innebär HLR? HLR är en förkortning av hjärt-lungräddning och utförs när en person drabbats av hjärtstopp. Med hjälp av upprepade kompressioner och inblåsningar är hjärt-lungräddning ett sätt att hjälpa till att förse hjärnan med syre. HLR är en så kallad livsuppehållande åtgärd vilket betyder att bland annat andning och blodcirkulation upprätthålls.

Distanssäkrad utbildning

Många arbetsplatser har skjutit upp årets HLR-utbildning med anledning av rådande pandemi. Därför är HLR-utbildning med första hjälpen en av många utbildningar som vi numera erbjuder på distans. På så sätt kan värdefull kunskap om livräddning förmedlas utan att behöva samlas fysiskt på samma plats.

Det enda som krävs är en dator med bra internetuppkoppling, en skön sittplats och kanske en kopp kaffe eller två.

Hur det går till

Du bokar en tid som passar din arbetsplats bäst och skickar över deltagarnas mailadresser till oss. Resten sköter vi! Varje deltagare får en inloggningslänk utskickad i god tid innan utbildningen och när utbildningen börjar är det bara för deltagarna att klicka på länken och koppla upp sig till Zoom med en bra internetuppkoppling.

Utbildaren delar sin skärm med deltagarna och det är alltid fritt fram att ställa frågor under tidens gång, antingen genom att använda mikrofonen eller skriva ett meddelande i chatten.

I en perfekt värld är pandemin sedan länge över, men innan dess visas de praktiska momenten i realtid utav utbildaren. Det som demonstreras är bland annat HLR med kompressioner och inblåsningar, heimlich-manövern, hur man lägger förband samt framstupa sidoläge.

Fördelar med distansutbildning

Det finns många fördelar med att kompetensutveckla arbetsplatsen via distans. En av de största fördelarna är flexibiliteten, det vill säga att du och kollegorna inte behöver samlas på samma plats. Då utbildningen inte är knuten till en geografisk plats innebär det att en arbetsplats som har filialer på olika ställen i Sverige kan delta samtidigt utan problem.

En annan fördel som hänger ihop med flexibiliteten är att det inte krävs samma typ av administration när det gäller bokning av lokal och andra praktiska åtaganden. Speciellt inte då det går att delta betydligt fler på en distansutbildning än i ett konferensrum.

Sist men inte minst så är distansutbildning tidsbesparande för alla parter, framför allt nu när många av oss jobbar hemifrån.

Vad som ingår i HLR-utbildningen

• Aktuell olycksstatistik
• Första hjälpen, S-ABC för vuxna
• Användning av hjärtstartare
• Bröstkompressioner och simulerade inblåsningar på docka (hjärt-lungräddning)
• Kontroll av livstecken
• Stabilt sidoläge (när någon är medvetslös)
• Hantering av luftvägsstopp (när någon satt i halsen)
• Lägga förband (stoppa blödning)
• Olycksfall för vuxna
• Eventuella önskemål

Har du frågor om HLR-utbildning på distans?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
073-329 98 20

«