Säkra Lyft-utbildning för lastkopplare och signalmän | Eldupphör
X

Har du frågor om Säkra lyft?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Säkra lyft?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen i Säkra lyft

Utbildningen i Säkra lyft är för dig som är lastkopplare eller signalman och kan även vara aktuell för kranförare. Kursen ger dig behörighet att koppla gods, lasta av gods och signalera och ska bidra till att du väljer rätt lyftredskap, regelbundet kontrollerar utrustning och lyfter på ett säkert sätt.

Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans. Ingen förkunskap krävs.

Välkommen!

Bokningsinformation Säkra lyft

 • Priset är 1 500 kr exklusive moms per person
 • I priset ingår certifikat som rekommenderas att förnyas efter 3 år
 • För dig som är lastkopplare och signalman och kan även vara aktuell för kranförare
 • Ingen förkunskap krävs
 • Tidsåtgång är ca 3,5 h inklusive pauser
 • Utbildningen i Säkra lyft hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans

ID06 Kompetensregistrator 2021 | Eldupphör

Utbildningsinnehåll Säkra lyft

 • Grunderna i säkra lyft
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:6
 • Aktuell statistik för arbetsolyckor och dödsfall på arbetsplatsen
 • Vanliga orsaker till att olyckor inträffar
 • De vanligaste lyftanordningarna
 • Riskbedömning vid planering och utförande av lyft
 • Exempel på olika lyft
 • Val av lyftanordning och utrustning
 • Hur arbetsolyckor kan förebyggas
 • Kontroll av utrustning
 • Signalering
 • Kunskapsprov

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningsstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start.

Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

Har du frågor om utbildningen i Säkra lyft?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
010-173 50 37

Säkra lyft för lastkopplare och signalmän

Många gånger har lyftanordningar ersatt manuella lyft och bidragit till en mindre slitsam arbetsmiljö. Samtidigt uppstår risker när gods hanteras med kran och lyftanordningar som gör att det ställs krav på kranförare, lastkopplare och signalmän.

Utbildningen i Säkra lyft ger dig behörighet att koppla gods, lasta av gods och signalera och ska bidra till att du väljer rätt lyftredskap, regelbundet kontrollerar utrustning och lyfter på ett säkert sätt. Du ska även kunna göra riskbedömningar och avbryta osäkra lyft.

Tänk på att den här utbildningen inte berör hissar, bygghissar, truckar eller anordningar för personlyft i vården.

Enligt Arbetsmiljöverkets författarsamling, AFS, 2006:6 ska arbetstagare eller inhyrd arbetskraft som använder lyftanordningar eller lyftredskap ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Det gäller även för skyddsombud eller arbetsledare som ska planera arbetet.

Med andra ord, alla som kommer i kontakt med en lyftanordning behöver utbildning. Utan kunskap inom säker användning får du alltså inte använda lyftredskap så som mobilkran, tornkran eller annan lyftanordning.

Enligt arbetsmiljölagen

Under utbildningen går vi igenom Arbetsmiljölagen och Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) som påverkar arbetet med lyftanordningar. Arbetsmiljölagen handlar om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för arbetsgivare och arbetstagare.

Det är alltid arbetsgivaren som ska se till att de anställda får tillgång till kunskap som gör att de kan hantera lyftredskap på ett säkert sätt. Signaler och tecken, säkerhetsregler och riskbedömning ingår även i utbildningen.

Offert utbildning | Eldupphör