Kan man gå en utbildning i säkra lyft online? - Eldupphör
X

Har du frågor om Säkra lyft?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Säkra lyft?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Kan man gå en utbildning i säkra lyft online?

Ja, det går bra att gå utbildningen i Säkra lyft online. En digital utbildning i Säkra lyft kan passa den som vill gå igenom utbildningen i sin egen takt, med möjlighet att bläddra fram och tillbaka som du önskar mellan kapitlen. Du har även möjlighet att pausa när du behöver, logga ut och logga in igen, men alltid fortsätta från där du slutade. Vår digitala utbildning i Säkra lyft

Ingår certifikat i utbildningen säkra lyft?

Certifikat ingår i alla våra utbildningar i Säkra lyft. Om du genomför utbildningen online levereras certifikatet efter godkänd resultat.

Vem bör gå utbildningen och hur ofta?

Alla som hanterar lyftredskap i sitt arbete, som t.ex. lastkopplare, signalmän och ibland kranförare ska ha genomgått utbildningen Säkra lyft, enligt Arbetsmiljölagen. Även skyddsombud kan vara hjälpt av denna kunskap i sitt arbete, då skyddsombudet har möjlighet att stoppa arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.

Det är alltid arbetsgivaren som ska se till att de anställda får tillgång till den kunskap de behöver för att hantera lyftredskap på ett så säkert sätt som möjligt för att undvika olyckor och ohälsa på en arbetsplats med tunga lyft. De kunskaper som behövs kan variera beroende på hur pass komplicerad lyftanordningen eller lyftredskapet är.

Rekommendationen är att genomföra utbildningen Säkra lyft vart tredje år för att se till att alla anställda har de senaste rekommendationerna från Arbetsmiljöverket och får möjlighet att dela samt repetera sina kunskaper. Lagen kring kravet på utbildning i Säkra lyft har tagits fram just för att undvika eventuella olyckor, tillbud eller arbetsmiljöskador. Varje år inrapporteras ca 700 arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro som har skett i samband med användning av lyftanordningar.

Vad ingår i utbildningen Säkra lyft?

Vi går igenom vilka lagar och regler som gäller på arbetsplatser med lyftredskap och hur vi ska anpassa arbetet utefter dessa.

Du får bland annat lära dig om risker i användningen av lyftanordningar och hur dessa ska undvikas. De flesta olyckor som inträffar på arbetsplatser med lyft är då maskiner och verktyg används på felaktigt sätt, t.ex. kanske en kran använts för ofta eller vid för tung last än vad den är gjord för.
Många av dessa tillbud kan alltså undvikas genom kunskap.

Vi lär oss även om underhåll och kontroll av lyftredskap för att se till att allt fungerar som det ska och att den tänkta livslängden behålls.

Utbildningen inkluderar även kunskap om signalering och utrustning för att alla som vistas i och omkring lyftanordningar ska kommunicera på ett enhetligt sätt.

Du får också en genomgång av vilka olika lyftanordningar och lyftredskap som finns, vad de används till och hur man väljer rätt lyftredskap per arbete som ska genomföras.

Läs mer om vad som ingår och boka din utbildning i Säkra lyft HÄR