Vad är Säkra lyft? - Eldupphör
X

Har du frågor om Säkra lyft?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Säkra lyft?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vad är Säkra Lyft?

Alla som hanterar lyftredskap i sitt arbete, som t.ex. lastkopplare, signalmän och ibland kranförare ska ha genomgått utbildningen Säkra lyft, enligt Arbetsmiljölagen. Även skyddsombud kan vara hjälpt av denna kunskap.

Utbildningen ger kunskap i att hantera kran och lyftanordningar på bästa sätt för att undvika olyckor och ohälsa på en arbetsplats med tunga lyft.

Det är alltid arbetsgivaren som ska se till att de anställda får tillgång till kunskap som gör att de kan hantera lyftredskap på ett säkert sätt.

Hur länge håller en utbildning i säkra lyft?

Efter genomgången utbildning får du ett certifikat med en giltighetstid på 3 år. Efter 3 år rekommenderas det att gå Säkra lyft igen.

Arbetsmiljölagen är tydlig när det gäller kravet på att hålla kunskapen levande. Det är viktigt att repetera säkerhetsföreskrifter, dela erfarenheter och få tal del av nyheter inom området. Allt för att riskfyllt arbete ska kunna utföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Vad kostar Säkra lyft-utbildningen?

För mer information och pris, se utbildningssidan. I priset ingår certifikat samt teoretisk och praktisk kunskap enligt Arbetsmiljölagens krav.

Efter genomgången kurs har du behörighet att koppla gods, lasta av gods och signalera samt ha kunskapen att välja rätt lyftredskap, regelbundet kontrollera utrustning och lyfta på ett säkert sätt. Du ska även kunna göra riskbedömningar och avbryta osäkra lyft.

Finns Säkra lyft som utbildning online?

Vi har utbildning på plats i Malmö eller på distans online. Utbildning på distans kan vara praktiskt för den som vill gå igenom kursen i sin egen takt, med möjlighet att gå fram och tillbaka mellan kapitlen.

Enligt lag krävs både dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få hantera lyftanordningar, därför krävs även körtillstånd på respektive arbetsplats utöver det digitala certifikatet. Certifikatet för utbildningen online levereras i pdf.

Måste man ha Säkra lyft?

Enligt lagen Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29); ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Under utbildningen går vi igenom Arbetsmiljölagen och Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). Arbetsmiljölagen handlar om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för arbetsgivare och arbetstagare.

Vad ingår i utbildningen Säkra lyft?

Vi går igenom vilka lagar och regler som gäller på arbetsplatser med lyftredskap och hur vi ska anpassa arbetet utefter dessa.

Du får bland annat lära dig om risker i användningen av lyftanordningar och hur dessa ska undvikas. De flesta olyckor som inträffar på arbetsplatser med lyft är då maskiner och verktyg används på felaktigt sätt, t.ex. kanske en kran använts för ofta eller vid för tung last än vad den är gjord för. Många av dessa tillbud kan alltså undvikas genom kunskap.

Vi lär oss även om underhåll och kontroll av lyftredskap för att se till att allt fungerar som det ska och att den tänkta livslängden behålls.

Utbildningen inkluderar även kunskap om signalering och utrustning för att alla som vistas i och omkring lyftanordningar ska kommunicera på ett enhetligt sätt.

Du får också en genomgång av vilka olika lyftanordningar och lyftredskap som finns, vad de används till och hur man väljer anordning per arbete som ska genomföras.

Läs mer om vad som ingår och boka din utbildning i Säkra lyft HÄR