Vem får utbilda i Säkra lyft? - Eldupphör
X

Har du frågor om Säkra lyft?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Säkra lyft?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vem får utbilda i Säkra lyft?

En utbildning inom Säkra lyft måste följa Arbetsmiljöverkets regler och ge kunskaper enligt de krav som ställs i 29 § i Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6).

Vi erbjuder utbildning inom Säkra lyft enligt dessa krav både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans. Inga förkunskaper krävs.

När bör man gå en utbildning i Säkra lyft?

Alla som hanterar lyftredskap ska ha tillräckliga kunskaper för att göra detta på ett säkert sätt. Exempel på lyftredskap är linstroppar, lyftok och kättingsling.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att alla som hanterar lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper. Detta kunskapskrav gäller för alla användare, alltså både signalmän, förare och lastkopplare. Kunskaperna ska vara dokumenterade och nivån på kunskaperna kan variera beroende av arbetets utformning.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats och att alla åtgärder för att minska eventuella risker för att en arbetare drabbas av sjukdom eller olycka genomförs. Det är dock viktigt att alla anställda och skyddsombud har kunskap om arbetsmiljöarbetet och deras roll i det samt att rutiner är uppsatta för att säkerhetsställa en bra arbetsmiljö.

Hur ofta bör man gå utbildningen Säkra lyft?

En utbildning inom Säkra lyft bör förnyas vart tredje år enligt vår rekommendation för att se till att alla som hanterar lyftredskap har uppdaterade kunskaper för att utföra sitt arbete på ett så säkert sätt som möjligt. Kunskap är en färskvara!

Varje år anmäls ca 700 arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket som skett vid användning av lyftanordningar samt lyftredskap och kravet på utbildning samt förnyelse av utbildning finns för att minimera antalet och omfattningen av dessa olyckor.

Tillfällen då många tillbud och olyckor sker är exempelvis vid personlyft, koppling och styrning av last, vid bristfälligt underhåll, då olämplig lyftanordning eller lyftredskap valts för arbetet samt vid uppställning av mobila maskiner.

Efter genomförd utbildning erhålls ett certifikat med en rekommenderad giltighetstid på 3 år.

Utbildningen Säkra lyft

I utbildningen Säkra lyft går vi igenom vilka lagar och regler som gäller på arbetsplatser med lyftredskap och hur vi ska anpassa arbetet utefter dessa.

Du får bland annat lära dig om risker i användningen av lyftredskap och hur dessa ska undvikas. De flesta olyckor som inträffar på arbetsplatser med lyft är då maskiner och verktyg används på felaktigt sätt, t.ex. kanske en kran använts för ofta eller vid för tung last än vad den är gjord för. Många av dessa tillbud kan alltså undvikas genom kunskap.

Vi lär oss även om underhåll och kontroll av lyftredskap för att se till att allt fungerar som det ska och att den tänkta livslängden behålls.

Utbildningen inkluderar även kunskap om signalering och utrustning för att alla som vistas i och omkring lyftanordningar ska kommunicera på ett enhetligt sätt.

Du får också en genomgång av vilka olika lyftanordningar och lyftredskap som finns, vad de används till och hur man väljer rätt lyftredskap per arbete som ska genomföras.

Läs mer om vad som ingår och boka din utbildning i Säkra lyft HÄR