Hur en hjärtstartare fungerar och används | Eldupphör

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare, även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator (AED), används när en person drabbas av hjärtstopp och kan vara skillnaden mellan liv och död. Läs mer för att få reda på de vanligaste orsakerna till hjärtstopp, hur en hjärtstartare fungerar och hur en hjärtstartare används.

Antal hjärtstopp 2019

Under 2019 rapporterades totalt 8 404 hjärtstopp, varav 5 934 hjärtstopp skedde utanför sjukhus. Av dessa räddades totalt 1 532 liv, där 626 liv räddades utanför sjukhus. Av alla hjärtstopp sker 71 % i hemmet.

Orsaker till hjärtstopp utanför sjukhus

I åldrarna 0 – 15 år plötslig spädbarnsdöd (SIDS), drunkningstillbud, kvävning och hjärtsjukdom de vanligaste anledningarna bakom hjärtstopp. Överdoser, självmord, olyckor och hjärtsjukdom är de vanligaste orsakerna till hjärtstopp bland de mellan 16 – 40 år. Här är det viktigt att poängtera att flertalet av dessa siffror baseras på få rapporter.

För de som är från 65 år gamla är hjärtsjukdom och lungsjukdom orsaken bakom hjärtstopp i över 80 % av fallen.

Hur en hjärtstartare fungerar

Hur en hjärtstartare fungerar | Eldupphör

Direkt när en hjärtstartare sätts på börjar den att ge dig information om vad du ska göra. Detta innebär att även den som aldrig använt en hjärtstartare tidigare ska kunna hjälpa någon som drabbats av hjärtstopp. Trots detta rekommenderas att regelbundet utbildas i hjärt-lungräddning (HLR) för att du ska känna dig säker och våga ingripa.

En hjärtstartare har två stycken elektroder som används för att analysera hjärtrytmen hos en person som drabbats av hjärtstopp. Hjärtstartaren kan efter analysen skicka en elektrisk impuls för att få hjärtat hos den drabbade att börja slå normalt igen. Innan hjärtstartaren skickar en strömstöt ska du inte röra personen.

Hjärtstartaren ger ingen analys eller strömstöt om elektroderna sitter för nära varandra. För att hjärtstartaren ska kunna skicka elektriska impulser ska ena elektroden vara placerad precis under högra skulderbladet och den andra ska sitta under personens vänstra bröst.

Elektroder är en färskvara och behöver bytas ut med jämna mellanrum, oftast vartannat år, oavsett om de använts eller inte. Förbrukade elektroder kan inte analysera hjärtrytm eller skicka stötar. Om du har en hjärtstartare på din arbetsplats och är osäker på när elektrodernas bäst-före-datum passerar kan du öppna locket på hjärtstartaren och kolla på datumet som står på elektrodernas förpackning. Där får du även information om elektroderna är anpassade till vuxna eller barn.

Det är inte farligt att använda en hjärtstartare på någon som inte drabbats av hjärtstopp då elektroderna endast skickar elektroniska impulser vid hjärtstopp.

En vanlig fråga vi får under våra HLR-utbildningar är hur många joule som levereras av en hjärtstartare. Modellen som vi hyr och säljer, Powerheart G5, har ett spann mellan 95 – 354 joule på vuxenelektroder.

Hur en hjärtstartare används

1. Se till att 112 larmas.
2. Öppna locket på hjärtstartaren.
3. Följ instruktionerna som ges av hjärtstartaren genom att placera elektroderna på den drabbade personens bröstkorg för att möjliggöra analysering av hjärtrytmen.
4. Om hjärtstartaren inte utför någon stöt efter sin analys av hjärtrytmen ska du fortsätta livräddningen med hjärt- och lungräddning, det vill säga varva 30 bröstkompressioner med 2 inblåsningar.

Hjärtstartarregistret.se

Sveriges Hjärtstartarregister hittar du information om vart närmsta hjärtstartare finns placerad utanför sjukvården. Det är kostnadsfritt att använda tjänsten och registrera hjärtstartare.

Placering av hjärtstartare 2020-10-27 Malmö C

5 snabba om hjärtstartare

  • Tack vare hjärtstartaren är sannolikheten att överleva hjärtstopp 70%
  • En hjärtstartare kan inte användas på djur då hjärtfrekvenserna skiljer sig
  • Hjärtstartare kan användas på barn med speciella elektroder
  • På Hjärtstartarregistret.se ser du vart publika hjärtstartare finns placerade utanför sjukvården
  • För att kunna använda en hjärtstartare snabbt och effektivt rekommenderas att regelbundet utbildas i hjärt-lungräddning (HLR)

Har du frågor om hjärtstartare?

Lenny Lundell | Eldupphör

Lenny Lundell

[email protected]
072-858 75 81

«