Vad du behöver veta om Arbetsmiljö under Covid-19 | Eldupphör

Vad du behöver veta om Arbetsmiljö under Covid-19

4 December – 2020

Arbetsmiljö under Covid-19

Vi förklarar hur Arbetsmiljöarbetet har förändrats under pandemin och ger matnyttig information om vad arbetsgivare och anställda behöver tänka på.

Definition av arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område som inkluderar allt som påverkar anställda på en arbetsplats; såsom arbetsbelastning, ljud, ljus, arbetsställning, återhämtning och trivsel. Arbetsmiljö är med andra ord en kombination av fysiska och psykiska påfrestningar och sociala faktorer.

Fler riskbedömningar och åtgärder krävs under Covid-19

Arbetsgivare ska jobba på samma sätt med arbetsmiljö under pandemin som tidigare. Det innebär att arbetsgivaren har fortsatt fullt ansvar när det kommer till arbetsmiljön, även för anställda som arbetar hemifrån.

Något som arbetsgivare behöver göra regelbundet är riskbedömningar och utforma åtgärder utifrån den riskbild som finns på arbetsplatsen. Detta är en del av Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) som består av att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, vidta åtgärder och kontrollera åtgärderna. SAM kan beskrivas som ett kretslopp där aktiviteter ständigt utvärderas och åtgärdas.

SAM kretslopp | Eldupphör

Arbetsgivare ska alltid säkerställa att de har anställda har en så bra arbetsmiljö som möjligt, oavsett om anställda får direktiv att jobba hemifrån eller fortsätter jobba på arbetsplatsen. Om resultatet av riskbedömningen landar i åtgärden att anställda ska arbeta hemifrån krävs det tydliga nedskrivna riktlinjer och rutiner för detta.

För att kontrollera åtgärderna är det en bra idé att skicka ut en enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö för att anonymt få reda på hur det går för anställda att jobba under pandemin. Enkäten tar bland annat upp arbetsbelastning och återhämtning och fungerar som ett verktyg för att kunna förbättra arbetsmiljön på de områden som får låga resultat.

Skapa och behålla en bra arbetsmiljö

Håll tät kontakt

Arbetsgivare bör hålla regelbunden kontakt med de anställda och lägga extra krut på att skapa delaktighet. Trender som inte fanns på kartan tidigare, som exempelvis digitala after work, dyker upp som ett sätt att fortsätta hålla kontakten med medarbetare.

Nu när många saknar den vardagliga sociala kontakten krävs det att arbetsgivaren är extra uppmärksam på hur de anställda mår. Det kan handla om att kontinuerligt fråga hur det går att jobba under pandemin och undersöka om det någon som behöver stöttning och hjälp, speciellt om någon är i en riskgrupp.

Tekniken hemifrån ska fungera

Nu när hemmet har blivit en arbetsplats för många är det arbetsgivaren som ska se till att tekniken fungerar. Detta är en arbetsmiljöfråga då det krävs stabil internetuppkoppling för att kunna delta i digitala möten och genomföra dagliga arbetsuppgifter.

Tydlig kommunikation och pauser

Anställda behöver kommunicera med arbetsgivaren och ta upp eventuella arbetsmiljöproblem som uppstår vid distansarbete. Det finns enkla lösningar för att förbättra den fysiska arbetsmiljön under hemarbete, exempelvis genom att tillhandahålla en kontorsstol och ett höj- och sänkbart skrivbord.

Vid hemarbete försvinner de naturliga fikapauserna och småprat i lunchrummet. Ett bra tips är att ta en paus på 10 minuter varje timme. Utnyttja pausen till att göra något aktivt, som att ta en promenad eller stretcha. Se även till att regelbundet byta arbetsställning mellan sittande och stående.

Jobba säkert på arbetsplatsen

Att kunna arbeta säkert gäller även för de som inte har möjlighet att jobba hemifrån. Arbetsgivare ska utifrån regelbundna riskbedömningar skapa skriftliga rutiner för att arbetsplatsen ska vara så säker som möjligt. Här krävs tydliga och ständigt uppdaterade policys från arbetsgivaren för att minska smittspridning, exempelvis att:

 • Minska antalet sittplatser
 • Hålla avstånd – ha ett schema till lunchrummet för att undvika att många personer befinner sig på samma yta samtidigt
 • Se till att handsprit är tillgängligt, framför allt vid ankomst till arbetsplatsen
 • Stanna hemma vid symptom och testa sig för Covid-19
 • Uppmana alla anställda att följa de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

För den som har svårt att jobba hemifrån bör det finnas möjlighet att kunna åka in till arbetsplatsen under säkra former.

Smittspåra som arbetsgivare

Som arbetsgivare kan bör man även hjälpa till att smittspåra om någon drabbas av Covid-19. Det är ett måste då anställda inte ska utsättas för fara.

Sammanfattning

Att hålla arbetsmiljöarbetet aktivt kan kännas som utmaning under rådande pandemi. Här är några viktiga som du kan ta med dig:

 • Arbetsgivarens ansvar över arbetsmiljön gäller även vid hemarbete
 • Riskbedömningar ska göras regelbundet
 • Åtgärder ska tillämpas utifrån den riskbild som finns på arbetsplatsen
 • Du som arbetsgivare ska se till att hålla tät kontakt med anställda för att skapa en bra uppfattning om arbetsmiljön
 • Du som anställd ska kommunicera med arbetsgivaren och ta upp eventuella arbetsmiljöproblem
 • Arbetsgivare ska smittspåra om någon anställd drabbas av Covid-19

Tips på fortsatt läsning


 

«