BAS P/U - Nytt regelverk 1 januari 2025 - Eldupphör

BAS P/U – Nytt regelverk 1 januari 2025

12 March – 2024

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Arbetsmiljöverket har infört en ny regelstruktur som innebär att 67 föreskrifter blir 15. De nya föreskrifterna börjar gälla från och med 1 januari 2025. Syftet är att föreskrifterna ska vara lättförståeliga och att man enklare ska kunna hitta information i dem. Vissa paragrafer i tidigare föreskrifter har i de nya föreskrifterna uppdaterats, förtydligats eller tagits bort.

För byggarbetsmiljösamordnare, byggherrar och projektörer tillkommer även en ny föreskrift – “Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)”. Denna har i syfte att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformning av arbetsplatser med mål att förebygga olyckor och ohälsa under bygg- och bruksskedet.

Regler som blir förtydligande för byggarbetsmiljösamordnare, byggherrar och projektörer:

  • Riskförebyggande i tidigt skede under bygg- och anläggningsprojekt.
  • Rätt förutsättningar och övergripande organisering för att skapa en god arbetsmiljö.
  • Samordning och organisering av bygg- och anläggningsprojekt.
  • Kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Vad innebär den nya regelstrukturen för mig som är bas p och bas u?

För en byggarbetsmiljösamordnare innebär den nya regelstrukturen att man behöver lära sig de nya föreskrifterna för att ha koll på vad som gäller från och med 1 januari 2025. Du behöver även läsa igenom den nya AFSen (AFS 2023:3) för att veta vad som förväntas av dig som byggarbetsmiljösamordnare.

För att underlätta ditt lärande kan du gå vår bas p och bas u utbildning där du får kunskap om det nya regelverket och hur du ska förhålla dig till det. Under utbildningen får du en djupare förståelse om det nya regelverket och dess föreskrifter samt möjlighet att ställa frågor om det nya regelverket. Utbildningen innehåller även diskussioner där du tillsammans med andra byggarbetsmiljösamordnare kan få ett utbyte av varandras arbete. Läs mer här.

Kan jag gå bas p/u utbildning i det nya regelverket?

Ja, vi erbjuder en heldagsutbildning i BAS P/U innehållande både det gamla och nya regelverket. Utbildningen kan du utföra fysiskt hos oss i Malmö eller på distans via datorn. Kontakta oss gärna om du har frågor.

«