X

Har du frågor om oss?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

  • Alla

  • Back office

  • Försäljning

  • Utbildare

Christopher Thornberg

Utbildningssamordnare / Innesäljare

Brandfarliga arbeten, Heta arbeten
Fallskydd, Lift (Mobila arbetsplattformar,
Säkra lyft, Ställning 2 - 9 meter, Truck

0709 599 299
Ulf Adelvarg

Arbetsmiljökonsult och utbildare

Arbetsmiljörådgivning

0733 29 98 21
Anita Pilman

Utbildningssamordnare / Innesäljare

Anläggningsskötare brandlarm,
Brandskyddsansvarig/Egenkontrollant,
Brandskyddsutbildning, HLR & första hjälpen,
ESA 17 & 19, EBR Kabelförläggning,
Härdplast, BAS P/U, BAM, OSA, SAM

0731 56 44 11
Lenny Lundell

VD/Brandkonsult

Brandprojektering
SBA-verktyg
Systematiskt brandskyddsarbete

0728 58 75 81
Eva Ingelsson

Ekonomi

0733 85 98 71
Emma Elmberg

Marknadsansvarig

Jerry Wahlgren

Brandskyddstekniker och utbildare

0721 77 73 21
Tony Persson

Utbildare

0734 22 20 39
Minh Tai Tran

Utbildare

0763 19 22 60
Samir Karimi

Back office

Monika Mohlin

Utbildningssamordnare / Innesäljare

Föräldraledig

0733 29 98 20
Dan Gustafsson

Utbildare

Niklas Sjölin

Utbildare

Patrik Hjalmarsson

Utbildare