Webbaserad utbildning i Säkra lyft - Eldupphör

Ny webbplattform

Säkra Utbildningar, en del av Eldupphör, fortsätter ständigt att utveckla sin verksamhet och en av de senaste satsningarna är e-learning i Säkra lyft för alla lastkopplare och signalmän som vill lära sig digitalt i sin egen takt. Idén kläcktes i samband med utvecklingen av den webbaserade brandskyddsutbildningen. – Vi märkte ett tydligt behov av skapa en digital utbildning i Säkra lyft under produktionen av e-learningen i brandskydd, berättar VD Christopher Thornberg.

Sedan 2017 har Säkra Utbildningar, en del av Eldupphör, haft öppna utbildningstillfällen i säkra lyft varje fredag i Malmö där företag kan boka in sin personal. Utöver detta kan företag boka en tid och plats som passar dem bäst. Trots detta kan det vara svårt för administratörer och småföretagare att hitta en tid som passar alla i personalen när det är dags för utbildning. Därför finns nu e-learning i Säkra lyft hos Säkra Utbildningar som ett alternativ för den som inte har möjlighet att gå en traditionell utbildning med instruktör. Därmed kan alla deltagare lära sig på en tid och plats som passar dem bäst.

E-learning säkra lyft

Många fördelar med e-learning

Fördelarna med att gå en webbaserad utbildning jämfört med en traditionell utbildning med instruktör är många där den kanske mest avgörande är administration som ofta äter upp tid. Det ska bestämmas en dag och tid som synkar med verksamhetens planering och personalens uppdrag. Med e-learningen kan administratören importera de som ska certifieras via en excelfil och enkelt få överblick över vilka som påbörjat och avslutat utbildningen. Alla deltagare kan även logga in efter avslutad utbildning och få tillgång till en sammanfattning av utbildningen och ladda ner sitt certifikat som med fördel kan sparas i mobilen.

– Tid är pengar och e-learning är betydligt mer kostnadseffektivt än att hyra in en instruktör. Det är även en möjlighet för småföretagare med tight schema som inte kan boka upp en utbildningsdag att kunna certifiera sig, fortsätter Christopher Thornberg.

Utbildning för att höja kunskapen och minska antalet olyckor

Idag har lyftanordningar ersatt många manuella lyft och bidragit till en mindre slitsam arbetsmiljö. Samtidigt uppstår risker när gods hanteras med kran och lyftanordningar som gör att det ställs krav på kranförare, lastkopplare och signalmän. Det finns flera orsaker till varför olyckor inträffar vid kranlyft och brist på teoretisk kunskap är en dem. Arbetsplatsolyckor sker lätt när felaktig lyftanordning eller lyftredskap används och när det inte finns en arbetsmiljöplan.

Vidare är arbete med lyftanordningar den näst vanligaste olyckan på arbetsplatser inom byggindustrin efter fallolyckor. Varje år inträffar fler än 500 arbetsplatsolyckor med kranar, traverser, bakgavellyftar och andra lyftanordningar. Många av olyckorna leder till allvarliga personskador och produktionsbortfall som drabbar företag ekonomiskt och i värsta fall slutar olyckor i dödsfall.

– Trenden med arbetsplatsolyckor fortsätter att öka och vår förhoppning är att desto fler som certifieras i byggbranschen desto färre olyckor inträffar, säger Christopher Thornberg.

Fri support och mer information

– Det är viktigt för oss att det känns tryggt att certifieras hos oss, speciellt för den som kanske inte är så digitalt erfaren. Därför har vi självklart fri support och hjälper till där det behövs, avslutar Christopher Thornberg.

För dig som är nyfiken finner du frågor och svar på Säkra Utbildningars hemsida.

«