Brandfarliga arbeten blir alternativ till heta arbeten | Eldupphör

Klicka här för att utbilda dig i brandfarliga arbeten hos oss

Den nya utbildningen Brandfarliga arbeten motsvarar Heta arbeten

Sedan kravet på utbildning för heta arbeten infördes under 1980-talet har Brandskyddsföreningen varit det enda alternativet för hetarbetare och instruktörer att bli certifierade.

Certifikat heta arbeten | Eldupphör

Nu har SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, och Sveriges Byggindustrier lanserat en utbildning som uppfyller försäkringsbolagens krav för att arbeta brandsäkert. Den nya utbildningen blir därmed, från och med efter sommaren, ett alternativ för Brandskyddsföreningens utbildning Heta arbeten.

Certifikat brandfarliga arbeten (Tidigare heta arbeten) | Eldupphör

Praktisk information om brandfarliga arbeten

Idag krävs certifikat för dig som ska utföra tillfälliga arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. Du som går utbildningen Brandfarliga arbeten får förståelse för risksituationer på just din arbetsplats. Under utbildningen genomförs ett kunskapstest som vid godkänt resultat ger dig behörighet att utföra brandfarliga arbeten.

Arbete som alstrar värme eller gnistor benämns heta arbeten eller brandfarliga arbeten. Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha ett giltigt certifikat, detsamma gäller även tillståndsansvarig och brandvakt. Certifikatet är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas. Kravet på certifikat i heta arbeten bestämdes av försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen under slutet av 1980-talet då kostnaderna för bränder hade ökat kraftigt. Idag är även SVEBRA och Sveriges Byggindustrier en utbildningsaktör under samlingsnamnet Brandfarliga arbeten. Brandfarliga arbeten motsvarar Brandskyddsförenings utbildning Heta arbeten.

Användbara länkar


Har du frågor om brandfarliga arbeten?

Monika Mohlin | Eldupphör

Monika Mohlin

[email protected]
073-329 98 20





«