Webbaserad brandskyddsutbildning | Eldupphör
Nu kan fler lära sig om brandskydd

För att så många som möjligt ska kunna lära sig om brandskydd startar vi en webbutbildning på vår nya e-learningplattform. Varje år kostar bränder samhället 5,7 miljarder kronor, varav de största kostnaderna ligger hos näringslivet. – Det räcker inte att ligga i byggnadsteknisk framkant med brandskydd, ifall inte kompetensen finns hos människorna, säger Christopher Thornberg.

I flera år har vi hållit i brandskyddsutbildningar för företag, organisationer och den offentliga sektorn. Dessa utbildningar är lärarledda och tar två till tre timmar. Där får deltagarna bland annat lära sig om hur bränder uppstår, utrymningsrutiner och lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ibland kan dessa utbildningar vara svåra för beställare att planera in. Därför har vi hittat ett sätt att effektivisera vår utbildning i grundläggande brandskydd, så att fler personer ska kunna lära sig livsviktig kunskap.

– Den nya e-learningsplattformen gör utbildningen tillgänglig för fler. Utbildningen lär personer bland annat hur de ska förebygga bränder på arbetsplatsen och är en viktig del i arbetet att begränsa riskerna, säger Christopher Thornberg.

E-learning brandskydd

Viktigt med kompetens

Att utbilda sina anställda i brandskydd är en mycket viktig fråga. Varje år kostar bränder samhället cirka 5,7 miljarder kronor och sätter folk i fara. Av dessa bränder drabbar de flesta näringslivet. Att arbetsplatser ligger i byggnadsteknisk framkant med brandskydd, samt utrustas med brandsläckare och liknande, är ett bra steg på vägen. Men detta räcker inte, om inte personerna som vistas på arbetsplatsen har kompetens att förebygga bränder och använda den utrustning som finns.

– Genom att utbilda personal till att kunna se riskerna som kan finnas, och hur de förebygger dem, så blir arbetsplatsen säkrare och det begränsar riskerna för brand, säger Christopher Thornberg.

Enkelt att följa upp

Idén att skapa en webbutbildning i brandskydd har funnits hos oss i flera år och rotar sig i ett behov vi sett hos våra kunder. Många av beställarna har uttryckt svårigheterna i att samordna utbildningarna så att alla anställda kan delta.

– Det finns alltid problem med frånvaro när folk till exempel är sjuka. Då missar de att lära sig viktig kunskap, och nästa tillfälle kanske inte blir förrän tre år senare. Med webbutbildningen går det att följa upp att alla anställda går utbildningen. Då är det ingen som missar och säkerheten på arbetsplatsen ökar, säger Christopher Thornberg.

Smidigare och billigare

Förutom oförutsedda manfall, kan det vara klurigt för beställare att boka in en instruktör som kommer och håller i utbildningen av andra anledningar. För stora företag med hundratals anställda är det svårt att boka in och samordna så att alla har tid samtidigt. Bland mindre företag med bara ett fåtal medarbetare är det dyrt att ha en instruktör som kommer på besök. Med vår nya webbutbildning betalar företaget bara för antalet användare, och de anställda kan logga in och genomföra den teoretiska delen av utbildningen när de själva har tid.

– Det gynnar alla sorters arbetsplatser. För stora företag blir det mer tidseffektivt, medan det för små företag blir billigare, säger Christopher Thornberg.

Ökad säkerhet med kunskap

Den praktiska delen av utbildningen, där det ingår att lära sig använda brandsläckare och brandfilt, har vi hittat lösningar för. En lösning för större företag är att en instruktör finns på plats under en dag, så kan de anställda komma på drop-in när de har en lucka över.

– Drop-in-lösningen i kombination med webbutbildningen är ett effektivare och billigare sätt att utbilda fler personer än med den vanliga handledda utbildningen, avslutar Christopher Thornberg.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta Emma på [email protected].

Användbara länkar
«