Brandskyddsutrustning för alla verksamheter | Eldupphör
X

Har du frågor om Brandskyddssutrustning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Brandskyddssutrustning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Brandskyddsutrustning för alla verksamheter

Du ska inte behöva vara expert inom lagstiftning för att ha ett komplett brandskydd på din arbetsplats – just därför erbjuder vi släckutrustning som täcker de vanligaste behoven. I vårt sortiment ingår brandsläckare med olika märkningar, brandfiltar samt brandvarnare.

Vi utför även service av släckutrustning. Om du är intresserad av brandskyddsservice kan du läsa mer här.

Olika släckmedel för olika material

Märkning A, B och/eller C

Brandsläckare har olika märkningar (A, B och/eller C) som visar vilka bränder de är gjorda för att släcka mest effektivt. Förutom brandsläckare är brandfilten ett bra hjälpmedel för att släcka bränder.

Pulverbrandsläckaren

Går att hitta i de flesta hem och ute på arbetsplatser. Den är ABC-märkt vilket innebär att den släcker bränder i de flesta material så som trä, brännbara vätskor och elektronik. Under släckning lägger sig pulvret som ett skikt över lågorna och kyler ner materialet vilket minskar risken för återantändning. Pulvret har idag inga kända skadliga effekter på miljön.

Skumbrandsläckaren

Är AB-märkt och släcker effektivt bränder i trä och brännbara vätskor. Skumsläckaren gör sig bäst på kontor och inom sjukvården då den inte smutsar ner lika mycket som pulversläckaren och samtidigt fungerar på ett liknande sätt. Skummet lägger sig som ett täcke över branden och hindrar lågorna från att återantända. Dock innehåller skummet fluortensider som är farligt för både människa och miljö.

Koldioxidsläckaren

Släcker bränder i brandfarliga vätskor och elektronik. Släckaren är B-märkt och kolsyran lämnar inga spår efter släckning, den passar därför bra i miljöer med ömtåliga material som exempelvis datorsalar och laboratorium. Vid brand tränger kolsyran undan syret och branden kvävs. Dock avdunstar kolsyran lätt och släcker inte lika effektivt som andra brandsläckare, framför allt inte utomhus då kolsyran sprids med vinden.

Brandfilten

Kan ses som den bortglömda vardagshjälten som rekommenderas i alla hem och företag. Med sitt slitstarka material i glasfiber är brandfilten mångsidig och kan användas på många olika material. Under våra utbildningar i grundläggande brandskydd får deltagarna under praktiken prova på både brandsläckare och brandfilt. Då används brandfilten för att släcka en brinnande docka och här ges värdefull kunskap i hur den drabbade ska kunna räddas på bästa sätt med så få skador som möjligt.

Hur påverkas miljön av brandsläckare?

Även brandskydd är en miljöfråga

Vi gör fler och fler miljömedvetna val i vardagen, allt från maten vi äter till hur vi reser. Brandskydd är inget undantag och numera erbjuds miljömärkta brandsläckare. Men hur påverkas egentligen vi människor och miljön av innehållet i brandsläckare? Läs mer nedan vad som gäller för de vanligaste typerna och bli lite klokare.

Sanering efter släckning med pulver

Pulversläckaren innehåller en form av salt, sammansatt av en positiv och en negativ jon. Kan förändra miljöns pH-värdet vid släckning men har för övrigt inga kända skadliga effekter. Innehållet i en utgången pulversläckare kan kasseras utan någon speciell hänsyn till miljön. Dock smutsar pulver ner och kräver sanering efter släckning. Används främst i hem- och kontorsmiljöer.

Fluortensider är miljöfarligt

Skumsläckaren är vanlig inom sjukvården då innehållet inte smutsar ner i lika stor utsträckning som pulversläckaren. Släckaren består av fluortensider som är farligt för miljön och lagras i kroppen. Tensiderna sänker ytspänningen och gör att skummet lätt kan spridas till grundvattnet, ett problem som främst uppstår vid brandkårens utryckningar. Den miljömärkta skumsläckaren är tillverkad med så få miljöfarliga ämnen som möjligt.

Kolsyra lämnar inga spår

Koldioxidsläckaren släcker bränder i brandfarliga vätskor och elektronik. Inga spår lämnas efter släckning och den passar därför bra i datorsalar och laboratorium som har ömtåliga material.

Rätt släckteknik skonar miljön

Vid snabbt agerande vid brand minskar du risken för att branden sprids. Detta kan innebära att brandkåren inte behöver rycka ut och om skumsläckare används kan spridningen av miljöfarliga fluortensider minskas. Korrekt släckteknik består av följande nyckelpunkter:
1. Dra loss brandsläckarens säkring och eventuell plombering innan du närmar dig branden
2. Närma dig branden med en låg hållning
3. Tryck ned handtaget under släckning och töm släckaren med munstycket riktat mot lågornas bas

Glöm inte bort brandskyddsutbildningen

Rekommendation är att gå utbildning i brandskydd vart fjärde år. Under våra brandskyddsutbildningar använder vi alltid vattensläckare för att värna om miljön.