Vad krävs för att få köra truck? | Eldupphör

Vad krävs för att få köra truck?

10 July – 2020

Vad gäller vid truckkörning?

Kanske är du på väg att ta körkort för truck eller du är mest nyfiken på vad som gäller (eller både och). I det här blogginlägget reder vi ut vad som krävs för att få köra truck.

Övergripande förutsättningar

Generellt sätt gäller det att en truckförare ska ha

  • fyllt 18 år (i undantagsfall 16 år)*
  • lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet
  • gott omdöme
  • ansvarskänsla
  • dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert
  • arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen

*I vissa fall kan du få köra truck redan från 16 års ålder. Regler för detta hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga.

Körning på väg

För körning på väg gäller det att truckförare ska ha gällande körkort med minst behörighet AM2 eller traktorkort om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats. Det är en fördel om den blivande truckföraren har kompetens som motsvarar körkort behörighet B, AM eller traktorkort innan du påbörjar den specifika truckförarutbildningen även om körning på allmän väg inte kan förväntas, då de grundläggande trafikreglerna inne på arbetsplatsen är desamma som ute i samhället.

TLP10 som riktlinjer vid utbildning

Att köra truck är ett stort ansvar. Därför har parter från arbetsmarknaden tagit fram en truckläroplan (TLP10) som fungerar som grundläggande riktlinjer för vilken praktisk och teoretisk kunskap som ska ingå i truckutbildningar. Syftet med läroplanen är att alla aktörer som utbildar inom truck ska erbjuda likvärdiga utbildningar. På så sätt kan produktionen och effektiviteten öka eftersom samtliga blivande truckförare följer samma arbetssätt. Dessutom ökar riskmedvetenheten och antalet olyckor minskar på våra arbetsplatser, något som vi strävar efter.

Truckutbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap | Eldupphör

Truckutbildning enligt TLP10

Under en truckutbildning får du lära dig att köra och manövrera truckar. Du får även en genomgång över risker i arbetet, trafikregler, olika typer av truckar, ergonomiskt arbetssätt samt hantering av material och farligt gods. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda truckar på ett säkert sätt.

Beroende på vilken typ av last som hanteras medföljer olika risker före, under och efter transport. Du lär dig under utbildningen hur farligt gods ska transporteras och skyddas på ett säkert sätt när det gäller temperatur, hygien och lastning med andra gods som kräver annan temperatur. Du får även kunskap om truckens egenskaper, belastningar och stabilitet för att ytterligare öka förståelsen för de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet.

Målet med utbildningen är att du ska bli en säker yrkesförare som arbetar på ett riskmedvetet sätt på arbetsplatsen när det gäller lastning, avlastning och transportering av olika typer av gods. Du ska få ökad kunskap om olika truckmodellers stabilitet och uppbyggnad för att kunna göra en säker riskbedömning av exempelvis lyftkapacitet.

Har du funderingar om truckkörkort?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
073-329 98 20

«