Vem behöver gå liftutbildning och hur ofta? | Eldupphör

Få svar från liftutbildare

Två av våra liftutbildare, Tony Persson och Minh Tai Tran, förklarar vad som gäller för liftutbildning, hur ofta kunskaperna måste repeteras, utbildningsinnehåll och de vanligaste frågorna som dyker upp under utbildningen. Båda har lång erfarenhet av utbildning och utbildar även inom HLR, brandskydd, brandfarliga arbeten, fallskydd och andra säkerhetsutbildningar.

Liftutbildare | Eldupphör

Vem behöver utbildas?

Den som avser att köra eller hantera en lift ska ha behörighet för detta samt ett körtillstånd. Detta grundar sig i Arbetsmiljölagen (AML) där arbetsgivaren skall se till så att den eller de anställda har rätt förutsättningar för att utföra de olika jobben i verksamheten.

Hur ofta behöver du repetera kunskaperna?

Behörighetstiden för en godkänd liftutbildning gäller i 5 år, därefter repeteras utbildningen i syfta att hålla kunskapen levande. En bra byggsten för säkerhet är kontinuitet av kompetensutveckling.

Att välja liftutbildning

En bra sak att kolla upp är om liftutbildaren är registrerad hos Liftutbildningsrådet (LUR). LUR är ett styrande organ för liftutbildningars upplägg och kvalité. De kontrollerar och godkänner arrangörer av utbildningar så att rätt standard levereras. Detta är något som du kan efterfråga hos liftutbildare för att veta om det är rätt utbildning för dig.

Beroende på vilka arbetsuppgifter du ska utföra så kan du behöva använda olika liftar. De delas in i 2 olika kategorier, A och B. Kategorierna har även siffror som visar vilken typ av lift det är. Exempelvis är A1 en saxlift med stödben och B1 är släpvagnsmonterad bomlift. Kolla vilka behörigheter du får under utbildningen så du vet att du valt rätt.

Jobbar du med brandfarliga arbeten?
Läs mer om säkerhetsreglerna här!


Vad innehåller en liftutbildning?

I teoridelen på utbildningen får deltagarna kunskap om de olika liftarna. Detta är en förberedelse så att deltagaren kan använda det i praktiken. Det som även förmedlas i teoridelen är säkerhetsaspekten. Här tar man hjälp av lagar, liftens kapacitet, verkliga händelser med mera för att betona de risker som kan uppkomma i olika situationer. Det ingår även att studera liftens konstruktion och hur man genomför daglig kontroll av en lift.

Den praktiska delen innehåller daglig tillsyn, säkerhet och hanteringen av liften i drift. Som instruktör vill man se hur deltagaren tar sig an uppgiften, där man då ställt upp en liten ”hinderbana” med utmaningar. Facit för praktiken finns inte utan det är deltagarens förmåga att lösa uppgiften med vad liften har för kapacitet. På så sätt får man köra liften mer och samtidigt anpassa sina gamla och nya kunskaper.

De 2 vanligaste frågorna

Måste man behörighet om bara skall åka med i korgen?

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har ansvar för att bedöma omfattningen av den utbildning som krävs för att säkert utföra ett arbete. Både operatörens och medföljares utbildning bör ge förutsättningar för att göra en korrekt riskbedömning i varje situation och i en nödsituation kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position utan fara för någon. Den som regelbundet åker med skall alltså ha behörighet medan den som åker med vid enstaka korta tillfällen kan ”snabbutbildas” (kunna få ner korgen till markläge) av operatören. En riskbedömning måste alltid genomföras för varje arbetssituation.

Vad händer om man kör lift utan tillstånd eller certifikat?

Konsekvenser uppstår i olika former beroende på vem som gör kontrollen. Oftast handlar det ekonomiska konsekvenser men verksamheten kan även bli tillfälligt stoppade tills problemet är åtgärdat. Tänk på att konsekvenser växer större om man inte har koll på vad som gäller i rådande situation.

Har du frågor om utbildningen?

Monika Mohlin

[email protected]
073-329 98 20

«