Vad innebär det att vara Brandskyddsansvarig? - Eldupphör
X

Har du frågor om Brandskyddsansvarig?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Brandskyddsansvarig?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

En brandskyddsansvarig är ansvarig för att utveckla, implementera och övervaka företagets eller organisationens systematiska brandskyddsarbete. Det innebär att personen ska se till att alla byggnader och utrymmen är säkra, att all personal är utbildad i brandskydd och att rutiner och dokumentation finns på plats för att hantera brand. Personen är också ansvarig för att se till att all brandbekämpningsutrustning är i gott skick och lättillgänglig.

Vem har ansvaret för brandskyddet?

Lagen säger att den som äger en byggnad eller bedriver en verksamhet har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär ansvar för att det finns lämplig utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand och att åtgärder har vidtagits för att förebygga brand och hindra samt begränsa skadorna vid brand.

 

När det kommer till brandskyddsarbete är Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) den viktigaste lagen att förhålla sig till. Här kan man ta del av kravet på systematiskt brandskyddsarbete och hur det ska dokumenteras. I det systematiska brandskyddsarbetet krävs det att alla företag och organisationer har en brandskyddsansvarig och/eller egenkontrollant som genomför regelbundna kontroller av brandskyddet och som ser till att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning. Dokumentationen av brandskyddet ska vara tillräckligt för att kunna säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Vem kan vara Brandskyddsansvarig?

För att bli Brandskyddsansvarig behöver uppdraget ha kommit från den ytterst ansvarige i verksamheten och du ska ha de mandat som behövs för att säkra brandskyddsarbetet. Ibland är Brandskyddsansvarig en ingenjör eller tekniker med erfarenhet av brandskydd, men det är inte ett krav. Vidare kan personen vara en anställd på företaget eller en extern konsult. På ett kommersiellt kontor kan det vara fastighetschefen eller en säkerhetsansvarig. I ett bostadsområde kan det vara en styrelsemedlem eller en förvaltare. För att känna sig trygg i rollen är det bra att gå en utbildning för Brandskyddsansvarig där du får den kunskap du behöver i ditt uppdrag.

Vad krävs för att vara Brandskyddsansvarig?

Det finns inget krav på utbildning för att få agera som Brandskyddsansvarig. Ibland har personen som tar rollen redan erfarenhet av brandskydd och kännedom om lagar och regler som gäller för brandskydd. En rekommendation är att alltid gå en utbildning för att få den kunskap som behövs för att kunna genomföra uppdraget på allra bästa sätt. Om du har en viss grundkunskap om brandskydd kan det ändå kännas tryggt att få veta exakt vad som förväntas av dig i rollen som Brandskyddsansvarig.

Utbildningar inom brandskydd

Vi erbjuder en utbildning för Brandskyddsansvarig/Egenkontrollant som inkluderar en genomgång av gällande lagar och regler, vad som gäller för brandskyddsdokumentation och organisatoriskt brandskydd samt riskinventering och underhåll. Inga förkunskaper krävs och du får ett intyg efter genomgången utbildning. Du kan genomföra utbildningen på plats hos oss i Malmö eller via datorn på distans. Läs mer här.

 

Det är viktigt att alla anställda på ett företag har grundläggande kunskap om hur brand kan undvikas, vad man ska göra när en brand uppstår och hur olika typer av brandbekämpningsutrustning fungerar. Det är även ditt ansvar som Brandskyddsansvarig att se till att all personal är utbildad inom brandskydd. Vi erbjuder en Grundläggande Brandskyddutbildning (GBU) i form av en grupputbildning som kan genomföras på plats eller som e-learning där man kan komplettera med brandpraktik. Vi har öppna tillfällen hos oss och även möjlighet att åka ut till ditt företag eller på tid och plats som ni väljer. För de organisationer som har svårt att samlas eller hitta en tid för utbildning som passar hela personalstyrkan rekommenderar vi vår E-learning Grundläggande Brandskyddutbildning. Inga förkunskaper krävs och varje deltagare får ett intyg efter genomgången utbildning. Vi rekommenderar att utbildning inom grundläggande brandskydd genomförs vart fjärde år. Läs mer här.