Ring Eldupphör
Ring Eldupphör
X

Har du frågor om Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Eldupphör
X

Har du frågor om Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete i Malmö och övriga Skåne

Vi hjälper dig att räta ut alla frågetecken inom systematiskt brandskyddsarbete (förkortat SBA). Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som behöver en grundlig genomgång om vad förebyggande brandskydd innebär och hur det kan bli en naturlig del av rutinerna på arbetsplatsen. Vi utbildar på plats hos dig och anpassar innehållet till er verksamhet.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska alla verksamheter arbeta aktivt med systematiskt brandskydd. Utbildningen utgår ifrån denna lag och Räddningtjänstens rekommendationer. Under utbildningen går vi igenom hur du aktivt ska tolka lagen och arbeta med systematiskt brandskydd i praktiken. Dessutom görs en rundvandring på plats i dina lokaler där du får möjlighet att upptäcka eventuella brister i brandskyddet. Alla våra utbildare är brandmän eller brandskyddsledare som har erfarenhet av utbildning.

Bra att veta
 • Priset är 6 500 kr exkl moms per utbildning
 • Max antal personer per utbildning är 20
 • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det kommer till tid och plats
 • I utbildningen ingår följande:
  • Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens tillsyn
  • Riskbedömning
  • Byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd
  • Lokal dokumentation
  • Egenkontroll av ert brandskydd i praktiken genom rundvandring

Intresserad av att veta mer? Kontakta

Conrad Jonsson
Conrad Jonsson

[email protected]

070-855 52 08

Behöver du kundsupport? Kontakta

Viktoria Blomén
Viktoria Blomén

[email protected]

072-179 99 95

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken

Målet med utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete är att du ska få grepp om vad lagar och andra förordningar innebär för ditt förebyggande brandskyddsarbete i praktiken. Med utbildningen som stöd blir arbetet med systematiskt brandskydd enklare att anpassa till din verksamhet. Arbetet med systematiskt brandskyddsarbete är obligatoriskt för alla verksamheter och i lagboken står det bland annat följande när det gäller lagen om skydd mot olyckor: “Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Utifrån lagen om skydd mot olyckor och andra förordningar kan systematiskt brandskydd sammanfattas i tre punkter:

 • Systematiska egenkontroller
 • Dokumentation
 • Utbildning och övning

Systematiska egenkontroller handlar om att genomföra kontroller av alla olika delar i verksamheten och följa stegen som ingår i Räddningtjänstens riktlinjer om hur systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. Dokumentation innebär att regelbundet sammanställa de systematiska egenkontrollerna och på så sätt förbättra överblicken över verksamhetens förebyggande brandskydd. Genom utbildning och övning har alla i verksamheten den kunskap som krävs för att bland annat genomföra de systematiska egenkontrollerna.

Med andra ord – utbildningen ger dig den kunskap som behövs för att du ska kunna följa de förordningar som finns inom systematiskt brandskyddsarbete.

Använder du en digital brandpärm?

För att underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete har vi skapat EldWeb. Det är en digital brandpärm med allt som berör SBA samlat på ett ställe. Vi hjälper dig under uppstarten och bygger upp en unik brandpärm samtidigt som vi går igenom era rutiner så att ni kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete anpassat till din verksamhet. EldWeb är enkel att använda och passar både stora och små verksamheter. Mer information om EldWeb hittar du här.