Hur blir man brandskyddsansvarig? - Eldupphör
X

Har du frågor om Brandskyddsansvarig?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Brandskyddsansvarig?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Det krävs ingen utbildning för att bli brandskyddansvarig, men varje företag och verksamhet behöver arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig enligt lagen om skydd mot olyckor. Det är alltså arbetsgivarens ansvar att utse brandskyddsansvarig och se till att personen har tillräckliga kunskaper för att utföra sitt uppdrag. Som tur är finns det många bra kurser att välja bland för att förbereda dig för ett uppdrag som brandskyddsansvarig.

Vilket ansvar har man som brandskyddsansvarig?

En brandskyddsansvarig ansvarar för brandskyddsorganisationen på en arbetsplats. Det innebär att personen säkerhetsställer att det finns rutiner för att förebygga och hantera bränder samt att personalen är tillräckligt utbildad och korrekt informerad om brandskyddsorganisationen och brandskyddsfrågor. Vidare ansvarar brandskyddansvarig för att genomföra regelbundna kontroller av brandskyddsutrustningen för att se till att den fungerar som det är tänkt samt att anordna återkommande brandövningar för att testa brandskyddsorganisationens funktion.

Vad gör en brandskyddsansvarig?

Förutom att se till att brandorganisation finns på plats och kontrolleras har en brandskyddsansvarig till uppgift att vidta lämpliga åtgärdar om brister i brandskyddet på arbetsplatsen upptäcks. Det är viktigt att alla brister rapporteras till arbetsgivaren. Om däremot arbetsgivaren inte gör det som krävs för att åtgärda bristerna så kan brandskyddsansvarig rapportera detta till Arbetsmiljöverket.

 

Exakt vilket ansvar en brandskyddsansvarig har på en specifik plats beror på vilken typ av verksamhet personen ansvarar för. Genom en utbildning för brandskyddsansvarig får du reda på vad som förväntas av dig på den arbetsplatsen som du representerar.

Arbetsgivarens ansvar för brandskydd

Arbetsgivaren är den ytterst ansvarige för brandskyddet på en arbetsplats och är den som utser brandskyddsansvarig och delegerar mandat. Det är även arbetsgivaren som är ansvarig för att se till att det finns tillräcklig utrustning för släckning och livräddning vid brand samt att tillräckligt har gjorts för att förebygga brand och minimera skadorna vid eventuell brand. För arbetsplatser där en olycka kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö krävs att arbetsgivaren har genomfört nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa den typen av skador. Det finns därmed också en skyldighet att analysera risken för den typen av olyckor.

Utbildningar inom brandskydd

Vi erbjuder en utbildning för Brandskyddsansvarig/Egenkontrollant som inkluderar en genomgång av gällande lagar och regler, vad som gäller för brandskyddsdokumentation och organisatoriskt brandskydd samt riskinventering och underhåll. Inga förkunskaper krävs och du får ett intyg efter genomgången utbildning. Du kan genomföra utbildningen på plats hos oss i Malmö eller via datorn på distans. Läs mer här.

 

Det är viktigt att alla anställda på ett företag har grundläggande kunskap om hur brand kan undvikas, vad man ska göra när en brand uppstår och hur olika typer av brandbekämpningsutrustning fungerar. Det är även ditt ansvar som Brandskyddsansvarig att se till att all personal är utbildad inom brandskydd. Vi erbjuder en Grundläggande Brandskyddutbildning (GBU) i form av en grupputbildning som kan genomföras på plats eller som e-learning där man kan komplettera med brandpraktik. Vi har öppna tillfällen hos oss och även möjlighet att åka ut till ditt företag eller på tid och plats som ni väljer. För de organisationer som har svårt att samlas eller hitta en tid för utbildning som passar hela personalstyrkan rekommenderar vi vår E-learning Grundläggande Brandskyddutbildning. Inga förkunskaper krävs och varje deltagare får ett intyg efter genomgången utbildning. Vi rekommenderar att utbildning inom grundläggande brandskydd genomförs vart fjärde år. Läs mer här.