ESA 19 Fackkunnig repetition

X

Har du frågor om ESA 19 Fackkunnig repetition?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om ESA 19 Fackkunnig repetition?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

För dig som arbetar med ESA

Denna endagsutbildning riktar sig till alla som arbetar på eller när elinstallationer som till exempel kraftdistributionsnätinstallation, en industriinstallation, boende eller kontor.

Utbildningen ger dig kunskaper om vilka krav som ställs på att arbeta med ESA-funktioner. Vi går igenom riskhantering, säker kommunikation samt hur du planerar och genomför ett säkert arbete.

Förkunskaper:

Deltagaren bör ha erforderlig kunskap om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen innehåll samt ha genomfört en ESA-Utbildning tidigare.

Öppna utbildningstillfällen

Utbilda dig säkert

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill kunna garantera en säker utbildning. Därför har vi bland annat:

 • Gjort det möjligt att gå utbildningen 100 % på distans
 • Satt riktlinjer för hur många deltagare det kan vara per utbildning på plats hos oss</li
 • Som regel att alla som besöker våra lokaler ska använda munskydd

Bokningsinformation

 • För dig som arbetar på eller nära elinstallationer
 • Deltagaren bör ha erforderlig kunskap om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen innehåll samt ha genomfört en ESA-Utbildning tidigare
 • Pris för öppen utbildning är 4 900 kr exklusive moms per deltagare
 • Utbildningen utgår från ELSÄK-FS 2006:1 och ELSÄK-FS 2008:3
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
 • Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls certifikat som är giltigt i 3 år
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans
 • Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att flytta utbildningstillfälle vid för lågt deltagarantal, detta senast 1 veckan innan utbildningstillfället.

Utbildningsinnehåll

 • Du är viktig för säkerheten
 • Vår gemensamma erfarenhet och kunskap
 • Vilka krav ställs på att arbeta med el och ESA-funktioner
 • Säker kommunikation
 • Riskhantering
 • Planering och genomförande av arbetet
 • Säkerhetsmått och arbetsmetoder

Har du frågor om ESA 19 Fackkunnig repetition?

Anita Pilman

[email protected]

0731 56 44 11

Målet med utbildningen

Under utbildningen kommer du uppdatera dina kunskaper inom ESA samt få möjlighet att lära dig vad som är nytt inom ESA. Utbildningen ger dig kunskap om innehållet i verksamhetsdirektiven och dess riktlinjer. Du ska efter avslutad utbildning kunna ta den teoretiska kunskapen och tillämpa den praktiskt i ditt dagliga arbete.

Vad är en starkströmsanläggning?

Enligt Elsäkerhetsverket räknas ett flertal olika arbetsplatser som starkströmsanläggningar, exempelvis kraftverk, transformatorstationer och kraftledningar. Men även i olika typer av byggnader, som bostadshus, kontor och lagerlokaler kan det finns delar som räknas som en anläggning och därför ska arbete med dessa följa de säkerhetsanvisningar som finns. Dessa delar är framför allt föremål som ansluts till elnätet med en stickpropp via ett eluttag. Spisen, TV:n och olika eldrivna verktyg är exempel på detta.

Utföra, Ändra och Reparera

Vare sig du utför, gör ändringar eller reparerar en anläggning räknas detta till arbeten som kräver utbildning inom elsäkerhetsanvisningar. Exempel på detta kan vara om du:

 • Lägger om från enfas till trefas
 • Byter ut delar i en installation
 • Ansluter golvvärme
 • Installerar en torktumlare
 • Monterar kabelrör
 • Installerar ett jordningssystem

Offert utbildning | Eldupphör

Relaterade utbildningar

EBR Kabelförläggning

För dig som utför arbete kopplat till kabelförläggning krävs utbildning i EBR Kabelförläggning.

ESA 17 Instruerad person

För dig som går utbildningen EBR kabelförläggning och behöver lära dig om ESA finns utbildningen ESA 17 Instruerad person.