ESA Fackkunnig repetition | Distanssäkrad | Eldupphör
X

Har du frågor om ESA Fackkunnig repetition?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om ESA Fackkunnig repetition?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

ESA repetition - för dig som är fackkunnig inom el

Utbildningen ESA Fackkunnig repetition är för dig som är fackkunnig inom el och arbetar på eller nära elinstallationer och behöver repetera kunskaperna i Elsäkerhetsanvisningarna (ESA).

Utbildningen ger dig kunskaper om vilka krav som ställs på att arbeta med ESA-funktioner. Vi går bland annat igenom riskhantering, säker kommunikation samt hur du planerar och genomför ett säkert arbete.

Utbildningen samordnas i samarbete med SSÉ Consulting Sweden AB.

Förkunskaper

Du bör ha erforderlig kunskap om elektricitet för att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll samt ha genomfört en utbildning i ESA sedan tidigare.


Företagsanpassade bokningstillfällen

Kontakta oss för offert

Bokningsinformation ESA Fackkunnig repetition

 • För dig som är fackkunnig inom el och arbetar på eller nära elinstallationer och behöver repetera kunskaperna i ESA
 • Du bör ha erforderlig kunskap om elektricitet för att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll samt ha genomfört en utbildning i ESA sedan tidigare
 • Tidsåtgång är 1 dag
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss er eller via datorn på distans

Utbildningsinnehåll

 • ESA grund
 • ESA arbete
 • Elfaran
 • Redogörelse för olika ansvar och ansvarsroller
 • Riskhantering
 • Elsäkerhetsledarens funktion, eldriftledare, kopplingsledare mm
 • Val av arbetsmetod samt arbete med och utan spänning
 • Skötselåtgärder
 • Säker kommunikation

Har du frågor om utbildningen?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
010-173 50 37

Utbildningsmål för ESA Fackkunnig repetition

Under utbildningen kommer du uppdatera dina kunskaper inom ESA samt få möjlighet att lära dig vad som är nytt inom ESA. Utbildningen ger dig kunskap om innehållet i verksamhetsdirektiven och dess riktlinjer.
Du ska efter avslutad utbildning kunna ta den teoretiska kunskapen och tillämpa den praktiskt i ditt dagliga arbete.

Viktigt att tänka på

Vad är en starkströmsanläggning?

Enligt Elsäkerhetsverket räknas ett flertal olika arbetsplatser som starkströmsanläggningar, exempelvis kraftverk, transformatorstationer och kraftledningar.

Men även i olika typer av byggnader, som bostadshus, kontor och lagerlokaler kan det finns delar som räknas som en anläggning och därför ska arbete med dessa följa de säkerhetsanvisningar som finns. Dessa delar är framför allt föremål som ansluts till elnätet med en stickpropp via ett eluttag. Spisen, TV:n och olika eldrivna verktyg är exempel på detta.

Utföra, Ändra och Reparera

Vare sig du utför, gör ändringar eller reparerar en anläggning räknas detta till arbeten som kräver utbildning inom elsäkerhetsanvisningar. Exempel på detta kan vara om du:

 • Lägger om från enfas till trefas
 • Byter ut delar i en installation
 • Ansluter golvvärme
 • Installerar en torktumlare
 • Monterar kabelrör
 • Installerar ett jordningssystem

Offert utbildning | Eldupphör

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningsstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av kursavgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

Relaterade utbildningar

EBR Kabelförläggning

För dig som utför arbete kopplat till kabelförläggning krävs utbildning i EBR Kabelförläggning.

ESA Instruerad person

För dig som ska utföra icke elektriskt arbete i eller nära elektriska anläggningar krävs utbildning i ESA Instruerad person.