X

Har du frågor om ESA 19 Fackkunnig repetition?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Försäljning & Rådgivning - Utbildning

[email protected]

010-1735037

Ring 010-1735037
X

Har du frågor om ESA 19 Fackkunnig repetition?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen i ESA 19 Fackkunnig repetition

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning, bland annat

 • Går de flesta av våra utbildningar att få på distans
 • Har vi satt riktlinjer för hur många deltagare det kan vara per utbildning på plats hos oss
 • Ska alla som besöker våra lokaler använda munskydd

Välkommen!

Bokningsinformation

 • Pris för öppen utbildning är 4 900 kr exklusive moms per deltagare
 • I priset ingår certifikat som är giltigt i 3 år
 • För dig som är fackkunnig inom el och arbetar på eller nära elinstallationer och behöver repetera kunskaperna i ESA
 • Du bör ha erforderlig kunskap om elektricitet för att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll samt ha genomfört en utbildning i ESA sedan tidigare
 • Utbildningen utgår från ELSÄK-FS 2006:1 och ELSÄK-FS 2008:3
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans
 • Vi förbehåller oss rätten att flytta utbildningstillfälle vid för lågt deltagarantal, detta senast 1 veckan innan utbildningstillfället

Utbildningsinnehåll

 • Du är viktig för säkerheten
 • Vår gemensamma erfarenhet och kunskap
 • Vilka krav ställs på att arbeta med el och ESA-funktioner
 • Säker kommunikation
 • Riskhantering
 • Planering och genomförande av arbetet
 • Säkerhetsmått och arbetsmetoder

Har du frågor om ESA 19 Fackkunnig repetition?

FÖRSÄLJNING & RÅDGIVNING

[email protected]
010-173 50 37

För dig som är fackkunnig inom el

ESA 19 Fackkunnig repetition är för dig som är fackkunnig inom el och arbetar på eller nära elinstallationer och behöver repetera kunskaperna i Elsäkerhetsanvisningarna (ESA).

Utbildningen ger dig kunskaper om vilka krav som ställs på att arbeta med ESA-funktioner. Vi går bland annat igenom riskhantering, säker kommunikation samt hur du planerar och genomför ett säkert arbete.

Förkunskaper

Du bör ha erforderlig kunskap om elektricitet för att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll samt ha genomfört en utbildning i ESA sedan tidigare.

Målet med utbildningen

Under utbildningen kommer du uppdatera dina kunskaper inom ESA samt få möjlighet att lära dig vad som är nytt inom ESA. Utbildningen ger dig kunskap om innehållet i verksamhetsdirektiven och dess riktlinjer. Du ska efter avslutad utbildning kunna ta den teoretiska kunskapen och tillämpa den praktiskt i ditt dagliga arbete.

Vad är en starkströmsanläggning?

Enligt Elsäkerhetsverket räknas ett flertal olika arbetsplatser som starkströmsanläggningar, exempelvis kraftverk, transformatorstationer och kraftledningar. Men även i olika typer av byggnader, som bostadshus, kontor och lagerlokaler kan det finns delar som räknas som en anläggning och därför ska arbete med dessa följa de säkerhetsanvisningar som finns. Dessa delar är framför allt föremål som ansluts till elnätet med en stickpropp via ett eluttag. Spisen, TV:n och olika eldrivna verktyg är exempel på detta.

Utföra, Ändra och Reparera

Vare sig du utför, gör ändringar eller reparerar en anläggning räknas detta till arbeten som kräver utbildning inom elsäkerhetsanvisningar. Exempel på detta kan vara om du:

 • Lägger om från enfas till trefas
 • Byter ut delar i en installation
 • Ansluter golvvärme
 • Installerar en torktumlare
 • Monterar kabelrör
 • Installerar ett jordningssystem

Offert utbildning | Eldupphör

Relaterade utbildningar

EBR Kabelförläggning

För dig som utför arbete kopplat till kabelförläggning krävs utbildning i EBR Kabelförläggning.

ESA 17 Instruerad person

För dig som ska utföra icke elektriskt arbete i eller nära elektriska anläggningar krävs utbildning i ESA 17 Instruerad person.