X

Har du frågor om ESA 17 Instruerad person?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om ESA 17 Instruerad person?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

För dig som behöver kunskap om elsäkerhet

ESA 17 Instruerad person är för dig som ska utföra icke elektriskt arbete i eller i närheten av en elektrisk anläggning. Om du jobbar i närheten av eller på en elektrisk anläggning är det viktigt att du har kunskaper om elsäkerhet och de risker som finns. Du lär dig om elfara, riskhantering, säker kommunikation och hur du planerar och utför arbete på ett säkert sätt.

Målet med utbildningen är att du ska få kunskap om Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) för att du ska kunna utföra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning.

Öppna utbildningstillfällen

Utbilda dig säkert

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill kunna garantera en säker utbildning. Därför har vi bland annat:

 • Gjort det möjligt att gå utbildningen 100 % på distans
 • Satt riktlinjer för hur många deltagare det kan vara per utbildning på plats hos oss
 • Som regel att alla som besöker våra lokaler ska använda ansiktsmask

Bokningsinformation

 • För dig som ska utföra icke elektriskt arbete i eller i närheten av en elektrisk anläggning
 • Ingen förkunskap krävs
 • Pris för öppen utbildning är 2 000 kr exklusive moms per deltagare
 • Utbildningen utgår från KRAV 05:17 och elsäkerhetslagen 2016:732
 • Tidsåtgång är ca 4 h inklusive pauser
 • Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls certifikat som är giltigt i 3 år
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans
 • Vi är anslutna till ID06
 • Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att flytta utbildningstillfälle vid för lågt deltagarantal, detta senast en vecka innan utbildningstillfället.

Utbildningsinnehåll

 • Elfaran
 • Riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Planering och utförande av arbete

Har du frågor om ESA 17 Instruerad person?

Anita Pilman

[email protected]

0731 56 44 11

Utöka dina kunskaper inom el

ESA 17 Instruerad person är för dig som arbetar vid eller nära starkströmsanläggningar. Du får de kunskaper som krävs enligt Elsäkerhetsverket för att utföra ditt arbete på starkströmsanläggningar.

Utbildningen utgår från KRAV 05:17 och Elsäkerhetslagen 2016:732 och ger dig information om de elsäkerhetsanvisningar som krävs för att få utföra arbete på eller intill en elektrisk anläggning. Det är din och dina kollegors skyldighet att ha genomgått en utbildning inom ESA 17 Instruerad person för att få utföra arbete i eller invid en starkströmsanläggning.

Vad räknas som starkströmsanläggning?

Enligt Elsäkerhetsverket räknas ett flertal olika arbetsplatser som starkströmsanläggningar, till exempel kraftverk, transformatorstationer och kraftledningar. Men även i olika typer av byggnader, som bostadshus, kontor och lagerlokaler kan det finns delar som räknas som en starkströmsanläggning och därför ska arbete vid dessa följa de säkerhetsanvisningar som finns.

Offert utbildning | Eldupphör

Relaterade utbildningar

EBR Kabelförläggning

För dig som utför arbete kopplat till kabelförläggning krävs utbildning i EBR Kabelförläggning.

ESA 19 Fackkunnig repetition

För dig som är fackkunnig inom el och arbetar på eller nära elinstallationer och behöver repetera kunskaperna i Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) krävs utbildning i ESA 19 Fackkunnig repetition.