X

Har du frågor om EBR Kabelförläggning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om EBR Kabelförläggning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

För dig som arbetar med kabelförläggning

Under utbildningen i EBR Kabelförläggning får du bland annat kunskaper om relevanta lagar och föreskrifter, vilka arbetsmiljörisker det finns vid kabelförläggning, vilka miljöaspekter du ska ha i åtanke vid ledningsarbeten och schaktning i anslutning till befintlig kabel. Utbildningen lever upp EBRs kompetenskrav.

Öppna utbildningstillfällen i EBR Kabelförläggning

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning, bland annat

 • Går de flesta av våra utbildningar att få på distans
 • Har vi satt riktlinjer för hur många deltagare det kan vara per utbildning på plats hos oss
 • Ska alla som besöker våra lokaler använda munskydd

Välkommen!

Bokningsinformation

 • Pris för öppen utbildning är 4 200 kr exklusive moms per deltagare
 • I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år
 • För dig som utför arbete kopplat till kabelförläggning
 • Ingen förkunskap krävs
 • Utbildningen utgår från KRAV 05:17 och elsäkerhetslagen 2016:732
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans
 • Vi förbehåller oss rätten att flytta utbildningstillfälle vid för lågt deltagarantal, detta senast en vecka innan utbildningstillfället

Utbildningsinnehåll

 • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
 • EBR krav på kompetens
 • Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning
 • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
 • Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
 • Egenkontroll
 • Schaktning i anslutning till befintlig kabel

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av kursavgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

Har du frågor om EBR Kabelförläggning?

Christopher Thornberg

[email protected]

0709 599 299

Förlägger du kabel?

Om du arbetar med kabelförläggning är det krav på att du och dina kollegor som också förlägger kabel kan bevisa att ni har rätt utbildning för att få utföra arbetet. Kontrollerar du grävmaskinen, kör lastbil eller arbetar på anläggning måste du kunna visa upp ett utbildningsintyg på att du är utbildad inom EBR.

EBR Kabelförläggning utgår från KRAV 05:17 och elsäkerhetslagen 2016:732.

Viktigt att tänka på!

Förutom att leva upp till de krav på kompetens som finns för att förlägga kabel finns det många andra saker som är bra att veta för att undvika att du eller andra kan komma till skada. Till exempel är det bra att:

 • Alltid vara försiktig med det material som hanteras
 • Att agera på ett ansvarsfullt sätt
 • Se till att arbetsområdet är korrekt avgränsat
 • Vara aktsam så inte andra ledningsägarens kablar och rör kommer till skada
 • Alltid kontakta ledningsägare om deras ledningar blottläggs när du utför ditt arbete
 • Alltid kontakta ledningsägare vid oförutsedda händelser
 • Om en person skadas, tillkalla omedelbart räddningstjänst genom att ringa 112!

Offert utbildning | Eldupphör

Relaterade utbildningar

ESA 17 Instruerad person

För dig som ska utföra icke elektriskt arbete i eller nära elektriska anläggningar krävs utbildning i ESA 17 Instruerad person.

ESA 19 Fackkunnig repetition

För dig som är fackkunnig inom el och arbetar på eller nära elinstallationer och behöver repetera kunskaperna i Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) krävs utbildning i ESA 19 Fackkunnig repetition.