Brandfarliga arbeten

X

Har du frågor om Brandfarliga arbeten?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Brandfarliga arbeten?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen i Brandfarliga arbeten

Denna utbildning erbjuder vi både i klassrum och på distans.
OBS! Nya regler fr.om 1:e maj 2022 – Vid bokning av Distanskurs
 
Efter 1 maj införs åter krav på att praktik utförs tidigast 6 månader innan eller senast 6 månader efter utbildningstillfället hos arrangören (certifikat utfärdas efter att både teori och praktik har slutförts med godkänt resultat).
 
Praktik bokas enklast via [email protected] – Praktiken utförs i Malmö
 
Välkommen!

Bokningsinformation Brandfarliga arbeten

 • Priset är 2 695 kr exklusive moms per person
 • I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år, ID06 och utbildningsmaterial
 • För dig som är utövare, brandvakt eller tillståndsansvarig
 • Inga förkunskaper krävs
 • Utbildningen utgår från SVEBRA och är godkänd enligt försäkringsbolagens krav
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
 • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans. OBS! Nya regler fr.om 1:e maj 2022 – Vid bokning av Distanskurs
   
  Efter 1 maj införs åter krav på att praktik utförs tidigast 6 månader innan eller senast 6 månader efter utbildningstillfället hos arrangören (certifikat utfärdas efter att både teori och praktik har slutförts med godkänt resultat).
  Praktik bokas enklast via [email protected] – Praktiken utförs i Malmö

Utbildningsinnehåll Brandfarliga arbeten

 • Riskhantering
 • Organisation och säkerhetsregler
 • Brandkunskap
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Praktisk släckning
 • Grupparbete
 • Kunskapsprov

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av kursavgiften fram till två veckor före start.
 
Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

Har du frågor om Brandfarliga arbeten?

 

 

Emilio Mingarelli

[email protected]
010-173 50 28

Certifiering i Brandfarliga arbeten enligt SVEBRA

För dig som arbetar med brandrisk

Brandfarliga arbeten är för dig som arbetar med moment där det finns brandrisk, exempelvis svetsning och lödning. Utbildningen är även aktuell för dig som är tillståndsansvarig eller brandvakt och kräver inga förkunskaper.

Branschanpassad utbildning

Utbildningen uppfyller de kraven som ställs från försäkringsbolagen. Brandfarliga arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier under hösten 2019 och är utformad för att vara mer branschanpassad än tidigare, på så sätt får du kunskap om vilka risker som finns på din arbetsplats och hur olyckor kan undvikas.

Offert utbildning | Eldupphör

Mer om brandfarliga arbeten

Vad är brandfarliga arbeten?

Arbete som alstrar värme eller gnistor benämns heta arbeten eller brandfarliga arbeten. Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha ett giltigt certifikat, detsamma gäller även tillståndsansvarig och brandvakt.
 
Certifikatet är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas. Kravet på certifikat i heta arbeten bestämdes av försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen under slutet av 1980-talet då kostnaderna för bränder hade ökat kraftigt.
 
Idag är även SVEBRA och Sveriges Byggindustrier en utbildningsaktör under samlingsnamnet Brandfarliga arbeten. Både Brandfarliga arbeten och Heta arbeten är godkända enligt försäkringsbolagens krav.

Varför krävs certifikat?

Varje år sker olyckor på byggarbetsplatser inom brandfarliga arbeten som kostar både företag och samhället pengar och i värsta fall omkommer personal. För att minska antalet olyckor är det därför viktigt att samtliga som utför brandfarliga arbeten eller ska ge tillstånd har ett giltigt certifikat.
 
Ett certifikat i brandfarliga arbeten säkerställer att en person har den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut i arbetslivet och har vetskap om hur ansvarsfördelningen ser ut.