Insatsplan | Tjänster | Hindra och begränsa skador | Eldupphör
X

Har du frågor om Insatsplanering?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Insatsplanering?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Minska produktions- och inkomstbortfall med en insatsplan

Insatsplanen behövs för att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka.

Med en väl fungerande intern organisation på företaget samt med en väl genomarbetad insatsplan kan verksamheten komma igång och återgå till normalläge snabbare vid en eventuell händelse och därmed minska eventuella produktions- och inkomstbortfall.

Fråga oss om insatsplanering

 
Lenny-Lundell-Eldupphor-round
 

LENNY LUNDELL

[email protected]
010-173 50 34

Som stöd för en effektiv räddningsinsats

För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats vid en eventuell brand eller annan olycka, krävs att lättolkad objektinformation finns tillgängligt.

Insatsplanen används bland annat som stöd inför beslut om inriktning för insatsen, för att angripa riskkällor på rätt sätt och hjälp inför manövrering av tekniska system mm.

Ju större och komplex en anläggning är desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats och därmed minska konsekvenser av olycka.

Insatsplanering för alla verksamheter

Exempel på objekt där det finns ett behov av insatsplan är:

  • Farlig verksamhet (industrier som hanterar farliga ämnen m.fl.)
  • Objekt där det finns betydande risker för räddningstjänsten (undermarksanläggningar, byggnader med för räddningstjänsten långa angreppsvägar m.fl.)
  • Komplexa objekt och byggnader (tunnlar, köpcentrum, sjukhus, m.fl.)
  • Byggnader med kulturarv (kyrkor, gamla stadskärnor m.fl.)
  • Miljökänslig verksamhet (industrier, återvinningscentraler m.fl.)
  • Samhällsviktig verksamhet (tåg- och tunnelbanestationer, flygplatser, hälso- och sjukvård, väg- och järnvägstunnlar m.fl.).
  • Publika verksamheter (hotell, skolor, förskolor, religiösa byggnader, butiks- och affärsverksamhet m.fl.)