Ring Eldupphör
Ring Eldupphör
X

Har du frågor om brandskyddsservice och installation?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Eldupphör
X

Har du frågor om brandskyddsservice och installation?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vi servar och installerar brandskydd på din arbetsplats

Släckutrustning, som exempelvis brandsläckare och brandposter, ska servas årligen av en behörig person. Gäller det publika lokaler bör släckutrustningen kontrolleras minst en gång i månaden.

Vi servar alla olika typer av brandsläckare – pulversläckare, koldioxidsläckare, skumsläckare och fettsläckare. Olika typer av brandsläckare har olika livslängd som gör att de måste bytas ut efter hand eller skickas på provtryckning. Efter fem år byts vätskebaserade brandsläckare ut och efter tio år byts pulver- och koldioxidsläckare ut. Även skyltningen är en del av servicen då all släckutrustning ska finnas med på bland annat utrymningsplaner.

Vår brandskyddsingenjör Tonny både servar och installerar brandskydd på din arbetsplats utefter behov. Han gör en grundlig inventering på din arbetsplats och rapporterar vad som fungerar och vad som behövs förbättras. Servicen görs enligt rådande standard och blir protokollförd i vårt servicesystem.Fråga Tonny om
brandskyddsservice
och installation!

Tonny Antmar | Eldupphör
Tonny Antmar

[email protected]

073-315 21 59

Eldupphör servar och installerar brandskydd

Intresserad av brandskyddsbesiktning?

Vi erbjuder kostnadsfri, förutsättningslös behovsanalys av brandskyddet ute på arbetsplatser i hela Skåne, stora som små. Behovsanalysen innebär att vi går en rundtur i er verksamhet och sammanställer vilka åtgärder som behövs för att brandskyddet ska hålla måttet. Kanske saknas skyltning eller behövs uttjänta brandsläckare bytas ut. Efter rundturen skickar vi över vad som är tipptopp och rekommendationer på vad som bör förbättras gällande brandskyddet.

Utbildning i grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskyddsutbildning Malmö Skåne | Eldupphör

Varför börjar det brinna? Vet alla i verksamheten hur och när de ska använda handbrandsläckare och brandfilt? Läs mer om vår grundläggande brandskyddsutbildning här. Vi har även e-learning i brandskydd.