X

Har du frågor om arbetsmiljö?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om arbetsmiljö?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

När din arbetsplats behöver stöd i Arbetsmiljöfrågor

Vi är dina konsulter inom Arbetsmiljö

När det gäller rådgivning i Arbetsmiljö är vi en delaktig långsiktig partner, bollplank vid behov och extern expert. Vi hjälper din arbetsplats oavsett verksamhet och geografisk plats.

Vid rådgivning är vi alltid neutrala och utgår från lagtext och gällande regelverk. Vi är ett aktivt stöd när det gäller bland annat implementering, uppföljning, avstämning och revision.
Fråga Ulf om Arbetsmiljö

Ulf Adelvarg

[email protected]

0733 29 98 21

Arbetsmiljöutbildningar

BAS P/U för dig som är byggarbetsmiljösamordnare

BAS P/U Utbildning | Eldupphör


Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, och för utförande, BAS-U. Detta är obligatoriskt vid varje bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek, där det även ställs krav på att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens och erfarenhet som krävs för arbetet.

Syftet med utbildningen i BAS P/U är att ge kunskap hur lagar och riktlinjer tillämpas i praktiken genom att bland annat gå igenom olika enheters ansvarsfördelning, innebörden av arbetsmiljöansvar, riskanalyser samt hur en arbetsmiljöplan upprättas och underhålls.

Bra att veta om utbildningen i BAS P/U

Ingen förkunskap krävs
Priset är 6 000 kr exklusive moms per person på våra öppna utbildningstillfällen
Tidsåtgång är ca 2 heldagar
I priset ingår intyg och utbildningsmaterial
Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn


Bättre Arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud

Bättre Arbetsmiljö (BAM) | Eldupphör


Utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM) riktar sig till dig som är ny chef eller skyddsombud och är även aktuell för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper. Tidsåtgång är ca 3 heldagar inklusive pauser och priset är 9 700 kr per deltagare på våra öppna utbildningstillfällen. För dig som utbildar dig på plats hos oss i Malmö ingår lunch för samtliga dagar i priset.

Bra att veta om utbildningen i Bättre Arbetsmiljö

Ingen förkunskap krävs
Priset är 9 700 kr exklusive moms per person på våra öppna utbildningstillfällen
Tidsåtgång är ca 3 heldagar inklusive lunch och pauser
I priset ingår intyg och utbildningsmaterial
Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn


Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer/arbetsledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) | Eldupphör


Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas SAM och är något som är unikt för varje arbetsplats och handlar om att förebygga skador och/eller sjukdomar. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljön leder till att det blir enklare att uppmärksamma risker och ingripa i god tid. Dessutom ökar både trivsel och engagemang på arbetsplatsen.

Under utbildningen får du en genomgång av tolkning av kraven från Arbetsmiljöverket, samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning, undersökning och utredning, riskbedömning, åtgärder och kontroll samt årlig uppföljning.

Du som går utbildningen ska få kunskap och verktyg i hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras på arbetsplatsen. Du ska även få insikt i hur arbetsgivare och skyddsombud samverkar tillsammans med övriga medarbetare. Till sist ska du kunna upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

Bra att veta om utbildningen i Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Ingen förkunskap krävs
Priset är 3 000 kr exklusive moms per person på våra öppna utbildningstillfällen
Tidsåtgång är ca 8 timmar inklusive lunch och pauser
I priset ingår intyg och utbildningsmaterial
Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn