Ring Eldupphör
Ring Eldupphör
X

Har du frågor om brandfarliga arbeten?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Eldupphör
X

Har du frågor om brandfarliga arbeten?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Nytt namn med samma innehåll

Brandfarliga arbeten är för dig som arbetar med moment där det finns brandrisk. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens utbildning Heta arbeten. Brandfarliga arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier.

Öppen utbildning i brandfarliga arbeten +

Egen utbildning i brandfarliga arbeten +

Hur du hittar parkeringsplats hos oss

Om du bokar ett att våra öppna utbildningstillfällen ska du i första hand parkera på Rimfrostgatan.

Parkeringskarta | Eldupphör

Brandfarliga arbeten utbildningsinnehåll

Under utbildningen lär vi ut enkla regler för att minimera risken för brand vid brandfarliga arbeten. Vi förklarar även utförarens och den tillståndsansvariges ansvar vid brand.

Övergripande innehåll är:

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete
  • Praktik med brandsläckare

Utbildningen i brandfarliga arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och kräver inga förkunskaper. Brandfarliga arbeten motsvarar Brandskyddsförenings utbildning Heta arbeten. Kursdeltagarna får individuella inlogg via sin mail-adress och har möjlighet att göra det obligatoriska slutprovet på plats.

Vad är brandfarliga arbeten och varför krävs certifikat?

Arbete som alstrar värme eller gnistor benämns heta arbeten eller brandfarliga arbeten. Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha ett giltigt certifikat, detsamma gäller även tillståndsansvarig och brandvakt. Certifikatet är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas. Kravet på certifikat i heta arbeten bestämdes av försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen under slutet av 1980-talet då kostnaderna för bränder hade ökat kraftigt. Idag är även SVEBRA och Sveriges Byggindustrier en utbildningsaktör under samlingsnamnet Brandfarliga arbeten. Brandfarliga arbeten motsvarar Brandskyddsförenings utbildning Heta arbeten.

Varje år sker olyckor på byggarbetsplatser inom heta och brandfarliga arbeten som kostar både företag och samhället pengar och i värsta fall omkommer personal. För att minska antalet olyckor är det därför viktigt att samtliga som utför heta och brandfarliga arbeten eller ska ge tillstånd har ett giltigt certifikat. Ett certifikat i brandfarliga arbeten säkerställer att en person har den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut i arbetslivet och har vetskap om hur ansvarsfördelningen ser ut.

Letade du efter fler säkra utbildningar?

Lugn! Vi utbildar även inom bland annat fallskydd, lift och säkra lyft med öppna utbildningstillfällen varje vecka. Du har alltid platsgaranti, oavsett hur många deltagare du anmäler. Här hittar du fler säkra utbildningar.