Vi välkomnar Lenny Lundell som VD | Eldupphör

Välkommen Lenny

Vi expanderar ytterligare och välkomnar Lenny Lundell som VD och Affärsområdeschef. Lennys nya roll är att utveckla befintliga tjänster och utbildningar och samtidigt introducera nytänkande lösningar för hur vi kan fortsätta vår ljusa framtid.

Det som gjorde Lenny nyfiken att börja sin resa hos oss var framför allt att företaget sedan starten 2010 är ett välmående bolag med stark utvecklingspotential. Han fortsätter med att “Eldupphör har ett fokus på tjänster och upplägg som passar för marknaden”.

Sedan starten har vi fokuserat på utbildningar och tjänster inom säkerhet gentemot andra företag i Skåne och har vuxit stadigt för varje år, både i omsättning och antal anställda. Lenny såg utvecklingsmöjligheter som han ser att vi tillsammans kan göra för att bredda kompetensen och uppnå fler marknadsandelar. “Resultatet av de förändringar vi gör tror jag kommer bli väldigt attraktivt för vår marknad”, säger Lenny.

Redan nu är ett antal förändringar i rullning, bland annat att utveckla det nuvarande verktyget för att bedriva systematiskt brandskyddsarbete och att introducera en rad nya utbildningar inom säkerhet.

Välkommen Lenny Lundell | Eldupphör

DEN NYA ROLLEN

Lenny beskriver sin nya roll som VD och Affärsområdeschef att “vara en vägvisare mot vår vision och våra mål. Och att säkerställa att vi är på rätt väg.” Han ska även se till att organisationen har rätt resurser och stöd och fungera som en stöttepelare av företagskulturen.

Lenny understryker hur viktigt det är att “Eldupphör har den typ av företagskultur som vi vill och att vi lever våra värderingar. Även i våra beslut.” Han tillägger att det krävs en balans då rollen innebär en hel del operativa arbetsuppgifter.

ERFARENHETER

De erfarenheter Lenny bär med sig från tidigare arbetsplatser som han hoppas kunna tillföra Eldupphör är “kunskaper inom affärsutveckling av tjänster, marknad och försäljning. Och även att se till att vi har rätt förutsättningar, rätt organisation och uppföljningsstruktur på plats inför den resa som bolaget ska göra.”

Det som Lenny ser fram emot mest på sin nya arbetsplats är “den resa som vi ska göra tillsammans, det ska bli väldigt roligt att skapa och göra det hållbart över tid. Redan nu har vi kommit en bit på vägen.”

Sedan Lenny började på sin nya arbetsplats har han fokuserat på att fastställa Eldupphörs vision, värderingar, mål och strategier. Här har det varit av stor vikt att alla anställda känner sig delaktiga i arbetet genom att komma med förslag och idéer.

UTMANINGAR

Den största utmaningen hittills har varit att byta fokus och göra snabba förflyttningar dag till dag i samband med Covid-19. Lenny tillägger hur viktigt det är att “samtidigt inte släppa den utveckling och det arbete som vi påbörjat. Men vi har lyckats att samla oss som ett lag, vi har rätt inställning och bra momentum.” Lenny tycker det är givande att se det engagemang alla anställda har.

FRAMTIDEN

“Till att börja med så har jag en tro på att vi kommer ta oss genom Covid-19 på ett bra sätt”, säger Lenny och fortsätter, “och vad gäller för Eldupphörs framtid i stort så tror jag att vi kommer fortsätta vara ett välmående bolag som kommer utveckla ett ännu starkare utbud av tjänster som kommer ligga i linje med våra kunders behov, både i nutid och framtid.”

Lenny avslutar med hur viktigt det är att vara en attraktiv arbetsgivare där han lyfter fram att en sund företagskulturen är en avgörande faktor för att man ska kunna trivas och utvecklas på arbetsplatsen. Varje individ ska få möjlighet att göra en resa tillsammans med organisationen för att kunna utvecklas och må bra.

FRÅGOR?

Har du frågor om oss eller är du lite mer nyfiken på Lenny? Kontakta honom!

[email protected]
072-858 75 81

«