Kan man gå en liftutbildning online? - Eldupphör
X

Har du frågor om Liftutbildning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Liftutbildning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Kan man gå en liftutbildning online?

Ja, det går bra att gå en liftutbildning online för de teoretiska delarna såsom genomgång av lagar och regler, olika arbetsplattformar samt hur de ska användas på bästa sätt. Den teoretiska utbildningen ska sedan kompletteras med en praktisk genomgång för att kunna testa och befästa kunskaperna kring säkerhetskontroll, säker användning och underhåll.

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Föreskriften gäller för såväl den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, pelarlift, telfer eller annan lyftanordning som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det gäller.

Vi erbjuder liftutbildning med e-learning, vilket ger dig som deltagare friheten att lära dig i din egen takt. E-learningen består av bilder, filmer och kunskapsfrågor mellan varje kapitel och möjligheten finns att bläddra fram och tillbaka som du vill och ta den tid du behöver. Innan du får ditt certifikat görs det obligatoriska slutprovet och praktik med lift.

Läs mer om liftutbildning e-learning här.

Liftutbildningens giltighetstid

Efter genomgången liftutbildning får du ett certifikat för behörigheterna A1, A3, B1 och B3 som håller i 5 år. Efter det kan du gå en kortare repetitionskurs, vilket du hittar här.

Arbetsmiljölagen är tydlig när det gäller kravet på att hålla kunskapen levande. Det är viktigt att repetera säkerhetsföreskrifter, dela erfarenheter och få tal del av nyheter inom området. Allt för att riskfyllt arbete ska kunna utföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Kravet på liftutbildning infördes 2007 för att öka säkerhets- och riskmedvetenheten hos användarna. 4 av 5 olyckor beror nämligen på att säkerhetsföreskrifter inte följs och konsekvensen kan bli klämskador eller i värsta fall dödsfall. Målet med utbildningen är att minimera antalet olyckor och tillbud i samband med liftar.

Hur lång tid tar en liftutbildning?

Hur lång tid utbildningen tar beror på utformningen av utbildningen av utbildningssamordnaren samt om du gör de teoretiska och praktiska delarna samtidigt eller delar upp det i t.ex. en kurs online för den teoretiska delen och bokar in den praktiska delen separat.

Vår liftutbildning på plats hos oss i Malmö, som inkluderar både teori och praktik, genomförs på 5,5 timmar inklusive pauser. Läs mer om utbildningen här.

Vad ingår i liftutbildningen?

Utbildningen inkluderar genomgång av lift med stödben samt lift som styrs från korgen i kategorierna A1, A3, B1 och B3. Detta är de vanligaste typerna av liftar som ska ingå i all grundläggande liftutbildning enligt liftläroplanen. Lifttyperna 2A och 2B är specialliftar som kräver separat utbildning.

Vi går även igenom vilka lagar och regler som gäller vid hantering av lift och hur arbetet med lift ska genomföras på ett säkert sätt som minimerar risk för arbetsskador samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och förare.

Du får en genomgång av den löpande skötseln och dagliga tillsynen som krävs för att se till att allt fungerar som det ska och att den tänkta livslängden behålls, inklusive säkerhetskontroller innan och under arbetets gång.

Vi visar även vilka olika lyftanordningar och lyftredskap som finns, vad de används till och hur man väljer anordning per arbete som ska genomföras.

Liftutbildning med fallskydd?

Då lift ofta används på hög höjd kan det vara värt att välja till fallskyddsutbildning till liftutbildningen, eller komplettera med denna i efterhand. Här är vår liftutbildning inklusive fallskydd.

Fallskyddsutbildning är alltid ett krav om du arbetar på hög höjd eller ansvarar för personal på hög höjd, för att minska risken för fallolyckor.

Läs mer om våra utbildningar och vad som ingår HÄR