Vad säger lagen om fallskydd? - Eldupphör
X

Har du frågor om Fallskyddsutbildning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Fallskyddsutbildning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vad säger lagen om fallskydd?

Arbetsmiljölagen säger att det är arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att det finns ett utarbetat och komplett fallskyddsprogram på en arbetsplats där arbetstagare arbetar på en nivåskillnad på 2 meter eller mer, eller där det finns motiverat till fallskydd efter genomförd riskanalys. Om fallskyddsprogrammet inte är tillfredställande enligt lag kan sanktionsavgifter krävas av företaget.

Det är inte bara arbetsgivaren som har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. Arbetsledaren har ett ställföreträdande och delegerat skyddsansvar från arbetsgivaren och ska se till att alla arbetstagare har den kunskap och den utrustning de behöver för att kunna utföra arbetat på ett så säkert sätt som möjligt.

Även arbetstagare har ett ansvar att följa satta föreskrifter och använda den fallskyddutrustning som är avsedd för arbetet. Om lämplig skyddsutrustning inte finns tillgänglig för det arbete som ska utföras har arbetstagaren rätt att avstå från ett arbete som kan innebära allvarlig fara.

Alla som arbetar på en nivåskillnad på 2 meter eller mer, eller där fallskyddsutrustning är motiverat, ska ha tillräckliga kunskaper om vilken typ av utrustning som ska användas och hur utrustningen ska användas för att undvika eventuella tillbud eller olyckor.

När är personlig fallskyddsutrustning ett krav?

Vid fallrisker ska alltid gemensamma fallskyddsanordningar användas i första hand, så kallade kollektiva skydd. Dessa skyddsanordningar skyddar flera personer från att falla. Om gemensamma fallskyddsanordningar inte finns tillgängliga eller det inte är motiverat att använda dessa, ska personlig fallskyddsutrustning användas. Vid snöskottning på tak ska alltid personlig fallskyddsutrustning användas.

Det är väldigt viktigt att den personliga fallskyddsutrustningen är anpassad till just det arbetet och den medarbetaren det gäller. Inget arbete med fallrisk bör dock utföras ensamt. Ibland kan gemensam fallskyddsutrustning behöva kompletteras med personlig fallskyddsutrustning vid vissa moment. Detta gäller bland annat vid arbete från stege, som däremot ska undvikas så gott det går eller bara utföras under kortare perioder.

Fallskyddsutbildningens innehåll

Utbildningen ger kunskap om vilken typ av fallskyddutrustning som finns, när den ska användas och hur bedömningen görs av vad som ska användas när. Du lär dig också om hur utrustningen underhålls och kontrolleras så att inget är skadat eller kan öka risken för olyckor.

Du får en genomgång av de lagar och regler som ligger till grund för arbete på hög höjd och fallskydd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Du kan ibland behöva kombinera flera olika typer av fallskyddsutrustning till en så kallad personlig fallskyddsutrustning och i denna utbildning lär du dig vad som kan kombineras hur och vad som ska inkluderas i riskbedömningen.

Vid ett eventuellt fall finns risk om personen får hänga för länge, därför lär du dig även hur en räddningsplan sätts upp så att en snabb och säker räddning kan genomföras.

Utrustningen behöver anpassas till olika typer av höjder, den så kallade fria höjden för fallskyddet. Detta får du även kunskap om i fallskyddsutbildningen.

Du lär dig om personligt fallskyddssystem, som hjälper till att bromsa fallet och ser till att användaren alltid är upprätt, och om när detta är lämpligt att använda.

Vi går även igenom förankringsanordningar och fästpunkter. Det är nämligen väldigt viktigt att fallskyddsutrustningen förankras på ett lämpligt sätt för att klara den belastning som kan tänkas behövas i den enskilda situationen.

Typer av utbildningar

Vi erbjuder tre olika fallskyddsutbildningar;

  • En online, som är på endast en timme och där du själv kan gå igenom materialet i din egen takt och bläddra fram och tillbaka som du önskar. Läs mer
  • En standard fallskyddsutbildning, som erbjuds både på plats i Malmö och på distans (praktiska övningar ingår däremot inte vid utbildning på distans). Läs mer
  • En utbildning inom fallskydd och räddning, som bara erbjuds på plats i Malmö. I denna får du även testa räddning av någon som har fallit med räddningsmaterial. Läs mer