Vad är fallskyddutbildning? - Eldupphör
X

Har du frågor om Fallskyddsutbildning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Fallskyddsutbildning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

När krävs fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildning krävs för alla som jobbar på en nivåskillnad på 2 meter eller mer, eller när en riskanalys påvisar behovet av fallskydd oavsett höjd, alltså när ett eventuellt fall kan orsaka stor skada eller i värsta fall dödsfall.

Även arbetsledare för personer som arbetar på dessa höjder är i behov av fallskyddskunskaper för att kunna leda arbetet på ett säkert sätt.

Kravet är att den som arbetar på hög höjd ska ha tillräckliga kunskaper om vilken typ av utrustning som ska användas och hur utrustningen ska användas.

Målet med utbildningen är att minimera antalet tillbud, allvarliga olyckor och dödsfall.

Kostnad fallskyddsutbildning

För mer information och pris, se utbildningssidan.

Vi erbjuder fallskyddutbildningar på plats eller online samt inklusive räddning. Utbildningarna är alltifrån 1 till 8 timmar beroende på innehåll. De längre utbildningarna inkluderar pauser och i den längsta ingår även frukost och lunch. Kursmaterial ingår i alla utbildningarna.

Genomgången utbildning diplomeras med ett certifikat i godkänd fallskyddsutbildning som är giltigt i 3 år. Efter 3 år ska kursen repeteras, vilket är väldigt viktigt för att hålla kunskaperna aktuella och levande.

Ansvar för fallskydd

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att personalen har tillgång till rätt fallskyddsutrustning och rätt kunskap i hur utrustningen ska hanteras på ett säkert sätt. Arbetsgivaren ansvarar för att instruera och öva med de som arbetar på höjder över 2 meter där det inte finns skyddsräcken. Om det skulle visa sig att personal som bör ha fallskyddsutbildning inte har det på en arbetsplats så riskerar arbetsgivaren en sanktionsavgift.

Fallskyddsutbildningen ger dig som arbetstagare grunderna i personlig fallskyddsutrustning, så att du ska kunna ta rätt beslut säkerhetsmässigt.

Fallskyddsutbildningens innehåll

Utbildningen ger kunskap om vilken typ av fallskyddutrustning som finns, när den ska användas och hur bedömningen görs av vad som ska användas när. Du lär dig också om hur utrustningen underhålls och kontrolleras så att inget är skadat eller kan öka risken för olyckor.

Du får en genomgång av de lagar och regler som ligger till grund för arbete på hög höjd och fallskydd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Du kan ibland behöva kombinera flera olika typer av fallskyddsutrustning till en så kallad personlig fallskyddsutrustning och i denna utbildning lär du dig vad som kan kombineras hur och vad som ska inkluderas i riskbedömningen.

Vid ett eventuellt fall finns risk om personen får hänga för länge, därför lär du dig även hur en räddningsplan sätts upp så att en snabb och säker räddning kan genomföras.

Utrustningen behöver anpassas till olika typer av höjder, den så kallade fria höjden för fallskyddet. Detta får du även kunskap om i fallskyddsutbildningen.

Du lär dig om personligt fallskyddssystem, som hjälper till att bromsa fallet och ser till att användaren alltid är upprätt, och om när detta är lämpligt att använda.

Vi går även igenom förankringsanordningar och fästpunkter. Det är nämligen väldigt viktigt att fallskyddsutrustningen förankras på ett lämpligt sätt för att klara den belastning som kan tänkas behövas i den enskilda situationen.

Typer av utbildningar

Vi erbjuder tre olika fallskyddsutbildningar;

  • En online, som är på endast en timme och där du själv kan gå igenom materialet i din egen takt och bläddra fram och tillbaka som du önskar. Läs mer
  • En standard fallskyddsutbildning, som erbjuds både på plats i Malmö och på distans (praktiska övningar ingår däremot inte vid utbildning på distans). Läs mer
  • En utbildning inom fallskydd och räddning, som bara erbjuds på plats i Malmö. I denna får du även testa räddning av någon som har fallit med räddningsmaterial. Läs mer