BAM E-learning - Eldupphör

BAM E-learning

X

Har du frågor om BAM E-learning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om BAM E-learning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

BAM Utbildning

Bättre arbetsmiljö – digital utbildning

Bättre arbetsmiljö (BAM) E-learning är en digital utbildning som utförs online via dator eller surfplatta på vår e-learningplattform. Du utför utbildningen i din egen takt och kan logga in och ut precis när du vill.

Bättre Arbetsmiljö ger dig kunskaper om lagar och regler kopplat till arbetsmiljö samt hur man i verksamheten arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi går även igenom roller och ansvar inom organisationen och hur dessa samverkar. BAM-utbildningen ger dig en gedigen förståelse i arbetsmiljön

Utbildningen består av 10 kapitel som varvas med kontrollfrågor och övningsuppgifter. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov och därefter får deltagaren ett digital intyg på genomförd bättre arbetsmiljöutbildning.

Har du frågor om BAM E-learning så tveka inte att kontakta oss på 010-173 50 37.

Utbildningsinformation

Utbilndingsinnehåll
 • Kapitel 1 – Vad är arbetsmiljö
 • Kapitel 2 – Regelverket del 1
 • Kapitel 3 – Regelverket del 2 (AML)
 • Kapitel 4 – Arbetsmiljöförordningen
 • Kapitel 5 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
 • Kapitel 6 – Roller och ansvar
 • Kapitel 7 – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kapitel 8 – Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Kapitel 9 – Upptäcka och hantera risker
 • Kapitel 10 – Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Bokningsinformation
 • Pris: 2 390kr exkl moms per deltagare
 • Ingår: Intyg för genomförd BAM-utbildning
 • Tid: Utbildningen tar ca 6-8h att genomföra
 • Inlogg: Inloggning till varje enskild deltagare kommer i bokningsbekräftelsen
 • Bokning: Görs via webbformulär eller om du kontaktar oss via telefon
 • Vid frågor under utbildningens gång kontakta 010-173 50 37
Inloggat läge huvudvy

inloggat läge huvudvy E-learning | Eldupphör

Inledning och kapitelvy

Inledning och kapitel E-learning | Eldupphör

Inblick i ett kapitel

Inblick i ett kapitel E-learning | Eldupphör

Har du frågor om Bättre Arbetsmiljö utbildningen? Vi hjälper dig!


Vill ni ha en kundspecifik BAM utbildning?

Vi på Eldupphör är alltid flexibla för att få fram den bästa möjliga lösningen för våra kunder. Tack vare att vi har egna instruktörer kan vi tillsammans med kund skapa kundspecifika utbildningar.

FAQ om Bättre Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Arbetsmiljö är viktigt att arbeta med och påverkar såväl människor som det ekonomiska resultatet.

Varför ska vi arbeta med arbetsmiljö?

År 1945 var det 425 personer som dog på sin arbetsplats i Sverige och år 1960 var det 365 stycken, vilket innebär cirka 1 person om dagen år 1960. År 2022 dog 28 personer på arbetsplatsen, siffran hade man givetvis önskat var noll, och det är därför en bättre arbetsmiljö utbildning är så viktig för att driva arbetsmiljöarbetet framåt och minska olyckor på arbetsplatsen.

De branscher som är mest utsatta är bygg, trafik och transport men även inom jordbruk och skogsbruk. Arbetsrelaterade dödsfall beror till stor del av arbetsrelaterade sjukdomar, alltså att vi dör i förtid pga faktorer i arbetslivet. Enligt en uppskattning från Arbetsmiljöverkets hemsida bör ungefär 3 000 personer för tidigt pga faktorer från arbetslivet och utav dessa dör 800 personer pga för hög arbetsbelastning.