Ställningsutbildning 2 - 9 meter | Distanssäkrad | Eldupphör
X

Har du frågor om Ställningsutbildning 2 - 9 meter?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Ställningsutbildning 2 - 9 meter?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen i Allmän Ställning

För dig som jobbar med ställningar

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

I denna heldagsutbildning ger vi dig alla de teoretiska kunskaper du behöver för säkert kunna arbeta med ned- och uppmontering av ställningar. Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar, både på plats och på distans.

Välkommen!

ID06 Kompetensregistrator 2021 | Eldupphör

Bokningsinformation Ställningsutbildning

  • Pris är 2 200 kr exklusive moms per deltagare
  • I priset ingår certifikat
  • För dig jobbar med ställningar upp till 9 meter
  • Ingen förkunskap krävs
  • Utbildningen utgår från AFS 2013:4 om Ställningar
  • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
  • Utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans

Av- och ombokningsregler

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningsstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Har du frågor om Ställningsutbildningen?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
010-173 50 37

Kunskap som räddar liv

Varje år sker olyckor på våra arbetsplatser som i värsta fall slutar med dödsfall. Olycksstatistiken har lett till att Arbetsmiljöverket infört krav på utbildning i ställning där kompetensen ska kunna bevisas med giltigt certifikat.Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren samt säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning. Utbildningen är ett krav för att få bygga ställning och att vara hantlangare vid ställningsbyggnad.

Certifikatet som erhålls efter godkänd utbildning visar att deltagarna har fått ökad kunskap om vilka risker som finns med ställningsarbete och vad som kan göras för att arbeta förebyggande. Vår rekommendation är att du utbildas i ställningsbyggnad vart tredje år.

Vad lagen säger

ARBETSMILJÖLAGEN (1977:1160) Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

(3 kap. 3 §)STÄLLNINGAR (AFS 2013:04 § 47) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete.