Hur högt får man jobba utan fallskydd? - Eldupphör
X

Har du frågor om Fallskyddsutbildning?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Fallskyddsutbildning?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Om arbete utförs med risk att falla till en nivå på 2 meter eller mer, ska det enligt Arbetsmiljölagen alltid finnas en arbetsmiljöplan som beskriver hur fallrisker ska hanteras. En arbetsmiljöplan kan också vara aktuell för fall från lägre nivå än 2 meter, om det är motiverat enligt genomförd riskbedömning.

Varför fallskydd?

En av de vanligaste orsakerna till att människor skadas allvarligt eller till och med dör i byggbranschen är just fall från låg höjd. Arbetsmiljöverket vill verka för att ingen ska skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete, varför det finns krav på förebyggande fallskyddsarbete, även om det är från lägre nivå. Arbetsgivare riskerar sanktionsavgift om man bortser från fallskydd vid byggnads- eller anläggningsarbete över 2 meters nivåskillnad.

När finns det fallrisk?

Alla arbeten där det finns risk att falla ska riskbedömas, oavsett fallhöjd. Vid alla arbeten med en nivåskillnad på 2 meter eller mer, eller där risken finns att falla ska det alltid upprättas en arbetsmiljöplan. Det kan finnas byggnads- eller anläggningsarbete där det finns risk att falla till lägre nivå än 2 meter men där det är motiverat att också ta fram en arbetsmiljöplan. Det kan handla om takarbeten, fasadarbeten, arbete från stege, bergarbete eller annan byggarbetsplats med kanter, håligheter eller öppningar.

Val av fallskydd

Vid alla arbeten med fallrisk ska fallskyddsanordningar användas. Arbetsmiljöverket rekommenderar att i första hand alltid använda gemensamma fallskyddsanordningar, de kan även kallas kollektiva skydd. Gemensamma fallskyddsanordningar innebär utrustning som skyddar flera personer från att falla, det är bland annat skyddsräcken, arbetsplattformar, fallskyddsnät, ställningar och arbetskorg. Om det inte finns, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Ibland är det inte möjligt eller motiverat att använda gemensamma fallskyddsanordningar, det kan handla om att utrustningen inte finns tillgänglig eller att det tar längre tid att få den typen av anordning på plats än det tar att utföra arbetet, då gäller personlig fallskyddsutrustning. Vid snöskottning på tak ska alltid personlig fallskyddsutrustning användas. Det är väldigt viktigt att den personliga fallskyddsutrustningen är anpassad till just det arbetet och den medarbetaren det gäller. Arbete med fallrisk bör dock aldrig utföras ensamt.

Ibland kan gemensam fallskyddsutrustning behöva kompletteras med personlig fallskyddsutrustning vid vissa moment. Detta gäller bland annat vid arbete från stege, som däremot ska undvikas så gott det går eller bara utföras under kortare perioder.

När kan ett byggföretag få sanktioner?

Byggnads- och anläggningsarbete innebär ofta många risker för tillbud eller allvarligare olyckor, vilket gör det ännu viktigare att Arbetsmiljölagen följs för att minimera skador i arbetet. Ett byggföretag kan få sanktioner om byggherren inte har föranmält ett större byggprojekt till Arbetsmiljöverket, om det krävs en arbetsmiljöplan men ingen sådan har tagits fram eller om byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallrisk finns men fallskydd saknas.

Regler personlig fallskyddutrustning

Personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan användas var för sig eller kombineras. Den som ska hantera personlig fallskyddsutrustning ska ha fått kunskap i hur utrustningen kan användas, vilka kontroller som behöver göras och hur olika typer av utrustning kan kombineras. En väldigt viktig del av den personliga fallskyddsutrustningen är fästanordningen och hur man tar rätt beslut kring hållfasthet och bärkraft samt att det finns en räddningsplan vid eventuellt fall.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagare som ska hantera fallskyddsutrustning på en arbetsplats har fått rätt utbildning.

Vi erbjuder tre olika fallskyddsutbildningar;

  • En online, som är på endast en timme och där du själv kan gå igenom materialet i din egen takt och bläddra fram och tillbaka som du önskar. Läs mer
  • En standard fallskyddsutbildning, som erbjuds både på plats i Malmö och på distans (praktiska övningar ingår däremot inte vid utbildning på distans). Läs mer
  • En utbildning inom fallskydd och räddning, som bara erbjuds på plats i Malmö. I denna får du även testa räddning av någon som har fallit med räddningsmaterial. Läs mer