Eldupphör och DEKRA bjuder in till frukostföreläsning

Eldupphör och DEKRA bjuder in till frukostföreläsning 18 december

6 December – 2019

Välkommen på frukostföreläsning om förvaring av kemikalier och gaser 18 december

DEKRA i samarbete med Eldupphör bjuder in till frukostföreläsning där arbetsmiljö- och brandingenjörer går igenom det mesta du behöver veta enligt gällande nationella regelverk från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket.

Föreläsningens innehåll
  • Förvaring av kemikalier respektive gaser
  • När måste ett förvaringsskåp ha ventilation?
  • Begreppet samförvaring av gaser respektive brandfarliga vätska
  • Cisternrum eller annan inneslutning i byggnad
  • Märkning av dörrar till en byggnad
  • Föreståndare av brandfarlig vara, när krävs detta samt krav på utbildning?
  • Märkning av behållare eller rörledning enligt CLP-förordningen
  • EX/ATEX-klassning av komponenter respektive rum för förvaring eller hantering

Efter föreläsningen kommer DEKRAs sakkunninga vara tillgängliga för frågor!

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 10 december. Här anmäler du dig.

För mer information eller frågor

Tobias Pier
010 455 15 80
[email protected]

Johan Elvin
010 455 15 96
[email protected]

«