Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

X

Har du frågor om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen

Välkommen på något av våra öppna utbildningstillfällen i Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Utbildningen genomförs både som platsutbildning hos oss i Malmö och via länk.

Bokningsinformation

 • Ingen förkunskap krävs
 • Priset är 3 000 kr exklusive moms per person
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive lunch och pauser
 • I priset ingår intyg
 • Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn

Har du frågor om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?

Ulf Adelvarg

[email protected]

0733 29 98 21

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Utbildningen omfattar en djupgående genomgång av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och riktar sig till chefer och skyddsombud.

Du får under utbildningen kunskap om hur man arbetar praktiskt frågor gällande organisation, arbetstid, kränkande särbehandling och stress. Efter utbildningen så kommer du ha en större kunskap om Organisatorisk och social arbetsmiljö och kunna arbeta med frågorna praktiskt på företaget.

Praktisk information

 • För dig som är chef eller skyddsombud
 • Innehåller en djupdykning i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ingen förkunskap krävs
 • Tidsåtgång är ca 8 timmar inklusive lunch och pauser
 • I priset ingår intyg
 • Utbildningen hålls där det passar din arbetsplats bäst
 • Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av avgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften.
Ulf Adelvarg

[email protected]

0733 29 98 21

Vill du boka en egen utbildning i Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kontakta oss så återkommer vi med offert

Fler arbetsmiljöutbildningar

BAS P/U för dig som är byggarbetsmiljösamordnare

Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, och för utförande, BAS-U. Detta är obligatoriskt vid varje bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek, där det även ställs krav på att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens och erfarenhet som krävs för arbetet.

Syftet med utbildningen i BAS P/U är att ge kunskap hur lagar och riktlinjer tillämpas i praktiken genom att bland annat gå igenom olika enheters ansvarsfördelning, innebörden av arbetsmiljöansvar, riskanalyser samt hur en arbetsmiljöplan upprättas och underhålls.

Bättre Arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud

Utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM) riktar sig till dig som är ny chef eller skyddsombud och är även aktuell för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper. Tidsåtgång är ca 3 heldagar inklusive pauser och priset är 9 700 kr per deltagare på våra öppna utbildningstillfällen. För dig som utbildar dig på plats hos oss i Malmö ingår lunch för samtliga dagar i priset.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer/arbetsledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas SAM och är något som är unikt för varje arbetsplats och handlar om att förebygga skador och/eller sjukdomar. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljön leder till att det blir enklare att uppmärksamma risker och ingripa i god tid. Dessutom ökar både trivsel och engagemang på arbetsplatsen.

Under utbildningen får du en genomgång av tolkning av kraven från Arbetsmiljöverket, samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning, undersökning och utredning, riskbedömning, åtgärder och kontroll samt årlig uppföljning.

Du som går utbildningen ska få kunskap och verktyg i hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras på arbetsplatsen. Du ska även få insikt i hur arbetsgivare och skyddsombud samverkar tillsammans med övriga medarbetare. Till sist ska du kunna upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats enligt kraven från Arbetsmiljöverket.