Heta arbeten – Certifikat

X

Har du frågor om utbildningen i heta arbeten?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om utbildningen i heta arbeten?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vi certifierar över hela Skåne och Halland

Öppen kurs varje fredag i Malmö +

Egen kurs i heta arbeten +

Kursinnehåll för heta arbeten

Oavsett om ni blir certifierade hos oss eller hos er är det grundläggande innehållet i kursen alltid detsamma. Under utbildningen lär vi ut enkla regler för att minimera risken för brand vid heta arbeten. Vi förklarar även utförarens och den tillståndsansvariges ansvar vid brand.

Övergripande innehåll:

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete
  • Praktik med brandsläckare

Utbildningen följer svenska Brandskyddsföreningens riktlinjer och kräver inga förkunskaper. Efter utbildningen får kursdeltagarna individuella inlogg och har möjlighet att göra det obligatoriska slutprovet på plats.

Vad är heta arbeten?

Arbete som alstrar värme eller gnistor benämns heta arbeten. Alla som utför heta arbeten måste ha ett giltigt certifikat, detsamma gäller även tillståndsansvarig och brandvakt. Certifikatet är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas. Kravet på certifikat bestämdes av försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen under slutet av 1980-talet då kostnaderna för bränder hade ökat kraftigt.

Varje år sker olyckor på byggarbetsplatser inom heta arbeten som kostar både företag och samhället pengar och i värsta fall omkommer personal. För att minska antalet olyckor är det därför viktigt att samtliga som utför heta arbeten eller ska ge tillstånd har ett giltigt certifikat. Ett certifikat i heta arbeten säkerställer att en person har den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut i arbetslivet och har vetskap om hur ansvarsfördelningen ser ut. Kunskap räddar liv.

Letade du efter övriga utbildningar inom säkerhet?

Lugn! Vi utbildar även inom bland annat fallskydd, lift och säkra lyft. Utbildningarna hittar du här.