Utbildningar inom Arbetsmiljö

21 september – 2020

Eldupphör växer lite till

Sedan Ulf Adelvarg blev en del av vårt team under hösten har ett sprillans nytt affärsområde vuxit fram, nämligen Arbetsmiljö. Nu när Ulf blivit varm i kläderna har han börjat konsultera och regelbundet utbilda inom bland annat Systematisk Arbetsmiljö (SAM) och BAS P/U. Inom kort kommer Ulf även att grotta ner sig i Bättre Arbetsmiljö (BAM) och även där kommer det finnas öppna utbildningstillfällen och möjlighet att boka företagsanpassade utbildningar.

Alla utbildningar inom arbetsmiljö är distanssäkrade, både när det gäller öppna utbildningstillfällen och företagsanpassade utbildningar, och genomförs via Zoom. För dig som inte har tillåtelse att använda Zoom hittar Ulf en lösning som passar alla parter.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer / arbetsledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas SAM och är något som är unikt för varje arbetsplats och handlar om att förebygga skador och/eller sjukdomar. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljön leder till att det blir enklare att uppmärksamma risker och ingripa i god tid. Dessutom ökar både trivsel och engagemang på arbetsplatsen.

Under utbildningen får du en genomgång av tolkning av kraven från Arbetsmiljöverket, samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning, undersökning och utredning, riskbedömning, åtgärder och kontroll samt årlig uppföljning.

Du som går utbildningen ska få kunskap och verktyg i hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras på arbetsplatsen. Du ska även få insikt i hur arbetsgivare och skyddsombud samverkar tillsammans med övriga medarbetare. Till sist ska du kunna upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

Bra att veta om utbildningen i SAM

Ingen förkunskap krävs
Priset är 3 000 kr exklusive moms per person på våra öppna utbildningstillfällen
Tidsåtgång är ca 8 timmar inklusive lunch och pauser
I priset ingår intyg
Utbildningen hålls där det passar dig bäst

BAS P/U för dig som är byggarbetsmiljösamordnare

Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, och för utförande, BAS-U. Detta är obligatoriskt vid varje bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek, där det även ställs krav på att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens och erfarenhet som krävs för arbetet.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap hur lagar och riktlinjer tillämpas i praktiken genom att bland annat gå igenom olika enheters ansvarsfördelning, innebörden av arbetsmiljöansvar, riskanalyser samt hur en arbetsmiljöplan upprättas och underhålls.

Bra att veta om utbildningen i BAS P/U

Ingen förkunskap krävs
Priset är 6 000 kr exklusive moms per person på våra öppna utbildningstillfällen
Tidsåtgång är ca 2 heldagar
I priset ingår intyg
Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö eller via datorn

Har du frågor om arbetsmiljö?

Ulf Adelvarg

[email protected]
073-329 98 21

«