Ring Eldupphör
Ring Eldupphör
X

Har du frågor om EldWeb eller SBA?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Eldupphör
X

Har du frågor om EldWeb eller SBA?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

SBA blir enklare med EldWeb

EldWeb är en digital brandpärm som underlättar arbetet med ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA) där checklistor, dokumentation och intyg är samlade på ett och samma ställe.

Som EldWeb-kund får du hjälp under uppstarten med ditt systematiska brandskyddsarbete, något som ibland kan kännas som en lång uppförsbacke. Under uppstarten gör vi en grundlig inventering av din verksamhet och tar fram dokumentation, skapar grafiska, verksamhetsanpassade checklistor och bygger upp en unik brandpärm. I den digitala brandpärmen samlas även de lokala utrymningsrutinerna. Du får dessutom utbildning i systematiskt brandskyddsarbete och årliga uppföljningsbesök, även kallat revision. Under revisionen går vi igenom den fysiska miljön och även befintlig dokumentation för att säkerställa att det förebyggande brandskyddet på din arbetsplats fungerar utan problem.

Självklart erbjuder vi även utbildning i systematiskt brandskyddsarbete om din arbetsplats har ett eget system för förebyggande brandskydd som ni önskar behålla. Utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete riktar sig till nyckelpersonerna i brandskyddsorganisationen på arbetsplatsen.

Bra att veta om EldWeb

 • Priset är från 6 650 kr per år exklusive moms
 • Följande ingår:
  • Grundlig inventering av er verksamhet
  • Framtagande av unik digital brandpärm
  • Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete
  • Anpassade grafiska checklistor för brandskyddsronder
  • Lättillgänglig dokumentation
  • Enkel avvikelsehantering
  • Framtagning av utrymningsrutiner
  • Alltid fri support
  • Årlig brandskyddsrevision

Nyfiken på EldWeb? Kontakta

Lenny Lundell | Eldupphör
Lenny Lundell

[email protected]

0728-58 75 81

Behöver du kundsupport? Kontakta

Emma Elmberg

[email protected]

072-179 99 95

Systematiskt brandskyddsarbetes byggstenar

Enligt Räddningstjänsten ska arbetet med systematiskt brandskydd utgå ifrån följande byggstenar; ansvar, organisation, utbildning, rutiner, teknisk dokumentation, drift- och underhållsrutiner samt kontroll och uppföljning. Samtliga punkter är samlade i EldWeb vilket gör att du får en bra överblick över ditt förebyggande brandskyddsarbete. Överblicken gör att ert brandskyddsarbete blir mer effektivt då du slipper leta efter dokument på olika ställen.

EldWeb underlättar även dina systematiska egenkontroller som ska genomföras kontinuerligt med hjälp av checklistor. När du väljer EldWeb lägger vi stor vikt vid att anpassa checklistorna efter din verksamhet då vi vet hur viktigt det är att undvika allmänna checklistor eller kopiera någon annans. Efter varje kontroll ska uppföljning ske där eventuella fel och brister åtgärdas av en ansvarig person. Detta markeras i EldWeb och det blir enkelt att hålla koll på vad som ska åtgärdas och när detta ska ske. Sammanfattningsvis är EldWeb en komplett plattform för att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Carl Gustafs förskola är en av många som använder EldWeb

Anna Johansson är biträdande förskolechef på Carl Gustafs förskola i Malmö och är en hejare på just systematiskt brandskyddsarbete. Anna använder vår digitala brandpärm EldWeb för sin dokumentation och tycker att systemet är enkelt att använda. Förskolan har idag fem avdelningar uppdelade på två våningsplan. Uppskattningsvis tar det henne högst en kvart varje månad att göra den obligatoriska månadskontrollen. Som Anna själv uttrycker det:

”Det finns andra saker som är mer tidskrävande än detta.”


Hon gör månadskontroller av brandskyddet utefter en anpassad checklista med alla föremål som ska kontrolleras i verksamheten, exempelvis brandsläckare och utrymningsskyltar. Månadskontrollen dokumenteras i deras EldWeb där föremålen bockas av som godkända eller antecknade som upptäckta fel. Det kan vara allt ifrån att en sprinter på en brandsläckare saknas eller att en utrymningsväg blockerats. ”Ibland ställs det pallar eller paket framför utrymningsvägen i entrén”, säger Anna, ”då gäller det att snabbt åtgärda blockeringen.” Svårare än såhär är det alltså inte, många fel kan oftast åtgärdas direkt på plats genom att lyfta blicken och agera direkt.

Carl Gustaf SBA EldWeb | Eldupphör

Utmaningar och tips

Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller vid brandskydd, det finns många regler och rekommendationer att hålla reda på. Anna tipsar om att alltid ställa frågor om något är oklart. Den årliga revisionen när verksamhetens checklistor, dokumentation och utbildningsplan gås igenom är ett ypperligt tillfälle att ställa frågor. Då blir det lättare att göra ett ännu bättre jobb i framtiden.

”Förebyggande brandskydd är livsviktigt och kan rädda liv. Det är viktigt att veta att brandsläckarna fungerar som de ska och att inga utrymningsvägar är blockerade.”


Anna brukar skriva in en påminnelse i kalendern när det är dags att göra månadskontrollen, då är det enklare att komma ihåg den. Annars är det lätt att skjuta den framför sig. Det gäller även att felanmäla direkt om något i brandskyddet inte ser ut att fungera.

Enkelt system underlättar

Om systemet för dokumentationen är krånglig är det svårare att dokumentera. Anna är nöjd med hur lätt det är att dokumentera fel och åtgärder i EldWeb. I den digitala brandpärmen är dessutom all dokumentation samlat på samma ställe, du slipper med andra ord att leta i fysiska pärmar efter intyg eller utbildningsplan.

Är du intresserad av vår digitala brandpärm EldWeb?

Välkommen att kontakta oss!