NYHET! MHFA - Första Hjälpen till Psykisk Hälsa - Eldupphör

NYHET! MHFA – Första Hjälpen till Psykisk Hälsa

7 February – 2023

En fjärdedel av Sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa. Ca 1200 personer tar sitt eget liv årligen (ytterligare ca 300 fall är registrerat som möjligt suicid fall). Det är i snitt 3 – 4 människor per dag som tar sitt liv.

 

Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Framför allt syns en ökning bland unga människor.

 

Den senaste statistiken visar att antalet sjukskrivningar ökade, mellan juli 2019 och juli 2022, med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 (+13%). Andelen kvinnor av alla stressrelaterade pågående sjukfall, motsvarar 79%. Antalet nya stressrelaterade sjukfall i mars 2019 jämfört med mars 2022 ökade med 14%. Andelen kvinnor utgjorde då 75% av de nya sjukfallen.

 

Eldupphör och Säkra Utbildningar är övertygade om att det kan göras mycket mer i ett förebyggande arbete, gällande utvecklingen inom psykisk ohälsa, och ser vikten av att uppmärksamma tidiga tecken i rollen som arbetsgivare. Vårt arbete kommer bestå framgent av att belysa ämnet och samtidigt erbjuda utbildningsinsatser inom ämnet.

 

Säkra Utbildningar erbjuder nu en utbildning som heter MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa. Denna utbildning kan ni läsa mer om i länken nedan.

Men kortfattat är det en utbildning som är utvecklad i Australien och riktar sig till allmänheten. I Sverige är det Karolinska institutet (NASP) som kvalitetssäkrar denna utbildning.

 

Målet med utbildningen är:

Att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd tills dess att den drabbade fått professionell hjälp. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa.

 

Vi riktar oss nu till er som är arbetsgivare, chefer, HR, fackförbund, med flera att fundera och ta action på vad just du kan göra för att hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

 

Källor och mer information:

https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2022-10-24-stressrelaterade-sjukskrivningar-okar-igen-efter-pandemin

Folkhälsomyndigheten

 

Öppna kurser i MHFA är förlagda över två heldagar i våra utbildningssalar i Malmö. Vi arbetar med gruppstorlekar om ca:6 personer. Enklare frukost och lunch ingår.

Om ditt företag önskar en företagsspecifik utbildning på plats i era lokaler, så vänligen gör en intresseanmälan via hemsidan eller direkt på [email protected]

 

Klicka här – För mer information, nästa utbildningstillfälle och bokning

«