Den nya utbildningen Brandfarliga arbeten motsvarar Heta arbeten

Sedan kravet på utbildning för heta arbeten infördes under 1980-talet har Brandskyddsföreningen varit det enda alternativet för hetarbetare och instruktörer att bli certifierade.

Heta arbeten certifikat Brandskyddsföreningen Malmö Skåne | Eldupphör

Nu har SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, och Sveriges Byggindustrier har lanserat en utbildning som uppfyller försäkringsbolagens krav för att arbeta brandsäkert. Den nya utbildningen blir därmed, från och med efter sommaren, ett alternativ för Brandskyddsföreningens utbildning Heta arbeten.

Praktisk information

Idag krävs certifikat för dig som ska utföra tillfälliga arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. Du som går utbildningen Brandfarliga arbeten får förståelse för risksituationer på just din arbetsplats. Under utbildningen genomförs ett kunskapstest som vid godkänt resultat ger dig behörighet att utföra brandfarliga arbeten.

Vi har som vanligt öppna utbildningstillfällen varje helgfri fredag. Vänligen anmäl dig nedan för en utbildning som följer försäkringsbolagens krav och Brandskyddsföreningens riktlinjer.

Anmälan till Brandfarliga arbeten/Heta arbetenAnvändbara länkarFör frågor eller synpunkter

Vänligen kontakta Emma på [email protected]

«